Adalet Programı öğrencilerine UYAP sistemi ile ilgili bilgi verildi

Adalet Programı öğrencilerine UYAP sistemi ile ilgili bilgi verildi

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Hukuk Bölümü Adalet Programı tarafından düzenlenen "Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi" programı 6 Aralık'ta yapıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda konferansta UYAP sistemi tanıtıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ferhat Arı'nın üstlendiği programda, Arş. Gör. Dr. Fatih Aydın, Öğr. Gör. M. Şakir Arvas, Av. Serhat Ariç karşılama olarak yer aldı. Adalet Programı öğrencilerine yönelik kısa etkinlikte UYAP sistemi kullanan avukatların, erkeklerin, arabulucuların ve bilirkişilerin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Öğr. Gör. Ferhat Arı'nın Hukuk Bölümü Adalet Programı'nda yürütmüş olduğu "UYAP Sistemi" eğitim alanındaki uzman kişilerce uygulamadaki örnekler üzerinden pekiştirilmesi amaçlanan programda konuşan Arı, "İlk otomatik ofis 1998 yılındaki UYAP Sistemi, Türk Yargı Sistemine avukat, arabulucu, vatandaş, bilirkişi ve diğer portallarla zaman, maliyet ve iş gücü gibi noktalardan üretken" şeklinde bilgiler verdi.

Program bilirkişi olarak Öğr. Gör. M. Şakir Arvas katıldı. Arvas, "Konusu teknik ihtiyaç gereksinimlerinde hukuk mahkemelerinin hakimlerinin bilgi sahibi olmaları beklenemez. Bu ihtiyaçların mahkemeye maddi çevrelerine ulaşma ve adaleti sağlamakta yardımcı olması kullanıcıya sahip olduğu tarihsel köken itibariyle bilirkişilik kurumu hukuk yargılamasında müstesna bir yere sahiptir" dedi.

Arabulucu Dr. Fatih Aydın, arapuculuk hakkında açıklamalar yaptı. Aydın, "Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan Arabuluculuk faaliyetlerinden dosya kabulü, dosyaya taraf ekleme-çıkarma, son tutanağın muhafazası, Adalet Bakanlığı ve tamamen Arabuluculuk daire başkanlığı ile yazışmaların UYAP Arabuluculuk Portalı üzerinden yapılabilmesi hem zaman hem gider maliyeti tasarruf sağlamak amacıyla" kullandı.

Av. Serhat Ariç ise avukatlar açısından UYAP sistemini değerlendirdi. Ariç, yaşadıklarını söyledi; "Vatandaşlarımızın küçültmelerini takip etmesi için vekâlet vermiş oldukları avukatlar, Avukat Portalı sayesinde adliyeye gitmesi gereken davayı açma, icra takibi başlatma, harç ödeme, kanun yollarına başvurma ve e-duruşma gibi birçok kolaylıkla beraberinde adalet hizmetlerine hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmektedir."