Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Meslek Yüksekokulumuzun temelini oluşturan Bingöl Meslek Yüksekokulu 1983 yılında Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 2007 yılında Bingöl Üniversitesinin kurulmasıyla Bingöl Üniversitesinin bünyesine katılmıştır. Bingöl Üniversitesi Senato kararı ile 2010 yılında Yüksekokulun ismi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmiştir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı), Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (Maliye Programı), Hukuk Bölümü (Adalet Programı), Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı), Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü (İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Sosyal Güvenlik Programı), Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Aşçılık Programı), Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya ve İletişim Programı, E-Ticaret ve Pazarlama), Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü (Turist Rehberliği Programı), Yönetim ve Organizasyon Bölümü (İşletme Yönetimi Programı, Yerel Yönetimler Programı), Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı) olmak üzere 10 bölüm ve bu bölümler kapsamında 17 program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzun 2 yıllık ön lisans düzeyinde I. öğretim programında 1.492 II. öğretim programında 154 olmak üzere toplam 1.646 Öğrenci bulunmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuz 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 49 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 56 öğretim elemanı ve 5 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİSYONUMUZ

Çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanları rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim öğretimle; bilimsel açıdan donanımlı ve insanlığın gelişimine katkı sağlayacak katılımcı, paylaşımcı, girişimci, araştırmacı, yenilikçi, analitik düşünebilen, insan hakları ve ahlakî değerlere saygılı, sosyal ilişkileri ve iletişimi kuvvetli, mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adında taşıyan bir üniversitenin birimi olarak sunduğu hizmetlerin toplumsal, kültürel ve ekonomik refaha dönüştürülmesine öncülük eden; öğrencisi ve çalışanı başta olmak üzere tüm paydaşlar için sürekli çekim merkezi olan bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. Gerek öğretim elemanlarının danışmanlık hizmetleri gerekse öğrencilerin staj uygulamaları ile Meslek Yüksekokul öğrencilerimizin iş dünyası ile uyumlaştırılması ve Yüksekokul-Sanayi işbirliğinin sağlanmasıdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Hedeflerimiz

Meslek Yüksekokulumuzun kalite politikası, misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, paydaşlarıyla etkili iletişim ve iş birliği içinde olan, yenilikçi, girişimci, üretken, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve toplam kalite yönetimi felsefesini esas alan bir kurum olmaktır. 

  • Eğitim, öğretim ve idari süreçleri sürekli iyileştirmek.
  • Tüm paydaşların memnuniyetlerini sürekli artırmak.
  • Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımını sağlayarak bilgi ve deneyimlerini artırmak.
  • Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamak
  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak