Doçent Dr. Emrah Akyüz’ün “İklim Krizi Ve Enerji” Kitabı Çıktı

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü Doçent Dr. Emrah Akyüz’ün editörlüğünü yaptığı "İklim Krizi ve Enerji" kitabı yayımlandı. “İklim Krizi ve Enerji” kitabına Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlker Timur Burak Sancak “İklim Değişikliği ve Petrol” başlıklı bölümü yazarak katkı sağladı. Bu bilimsel eser iklim değişikliği ile mücadelede farklı enerji kaynaklarının rolünü ve iklim krizine karşı çözüm önerilerini okuyuculara sunmaktadır. İçinde yaşadığımız dönemin en önemli sorunlarından bir tanesi olan iklim değişikliğini önlemede fosil yakıtların, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları incelenmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir enerji politikaları araştırılmaktadır.

Çevre bilimi ve enerji politikaları alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla tanınan Doçent Dr. Emrah Akyüz'ün şimdiye kadar yayınlanan diğer kitapları şöyle:

 

(1) Nuclear Power and Human Rights in Japan: The Fallout of Fukushima.

(2) Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları.

(3) Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları. A

(4) Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma.

(5) Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek.

(6) Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme (ed.)

(7) Çevresel Adalet (ed.)

(8) Çevre Etiği ve Spinoza (ed.)