DOÇ. DR. EMRAH AKYÜZ’ÜN ABD’DE VE İNGİLTERE’DE “NUCLEAR ENERGY: PERCEPTION OR REALITY?” KİTABI ÇIKTI

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü Doç. Dr. Emrah Akyüz’ün " Nuclear Energy: Perception or Reality?" kitabı hem ABD’de hem de İngiltere’de yayımlandı. Bu bilimsel eserde nükleer enerjinin çevre, ekonomi ve toplum açısından avantajlarını ve dezavantajlarını araştırılmaktadır. Nükleer enerji hakkında bilinmeyen ve(ya) yanlış bilinen gerçeklerin tartışıldığı bu kitap, insanların nükleer enerjiye karşı tutumlarını belirleyen faktörlerin neler olduğunu incelemektedir. Doç. Dr. Emrah Akyüz, 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santral kazası ile 2011 yılında meydana gelen Fukuşima Nükleer Santral kazası üzerine Ukrayna’da ve Japonya’da yaptığı bilimsel çalışmalardan elde ettiği veriler çerçevesinde, enerji yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için atılması gereken adımların neler olduğunu, politika önerileri olarak sunmaktadır.

Çevre bilimi ve enerji politikaları alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Emrah Akyüz'ün literatüre kazandırdığı diğer kitaplar şunlardır:

 

(1) Nuclear Power and Human Rights in Japan: The Fallout of Fukushima.

(2) Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları.

(3) Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları. A

(4) Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma.

(5) Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek.

(6) Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme (ed.)

(7) Çevresel Adalet (ed.)

(8) Çevre Etiği ve Spinoza (ed.)

(9) iklim Krizi ve Enerji (ed.)