Yerel Yönetimler Programı

Yerel Yönetimler programı, Türkiye’deki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine benzetilebilir. Ancak onlardan daha farklı olarak siyasal, toplumsal, ekonomik ve idari olayları yerelden hareketle anlamaya çalışır. Bu bağlamda yerel yönetimlere ve kentsel meselelere daha fazla odaklanır. Bölüm bir yandan yerel siyasetin ve yerel demokrasinin işleyişine bakarken, öbür taraftan küresel gelişmeleri ve uluslararası alandaki etkileri de takip eder.  Yerel Yönetimler bölümü öğrencileri, hayatta karşılaşabilecekleri çeşitli meselelerin iç yüzünü daha iyi kavrayabilecek bir yetkinlik ve bakış açısı kazanabilir. Bu amaçla Bölüm, daha geniş vizyonlu, daha bilinçli, daha üretken ve daha katılımcı bireyler yetiştirmeye gayret eder.  Bölüm, başta yerel yönetimler olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde mesleki anlamda gerekli profesyonelliğe sahip olabilmeleri için, öğrencilerine gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

Amaç

Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir. Küreselleşme sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması bu alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır. Bu programda artan bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde çalışabilecek personel yetiştirmek amaçlamaktadır.

Hedef

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Yerel Yönetimler Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Yerel Yönetimler Önlisans Programına, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) yeterli puanı alanlar başvurabilir. 

Program Profili

Yerel Yönetimler Programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak kamu hukuku, iktisat, yönetim bilimleri, belediye çalışmaları alanları içermektedir. Bu sebeple öğrencilere farklı yönetim bilimlerinden yönetim alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklere katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.

Eğitim Öğretim Metotları

Yerel Yönetim Programının en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır.

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler  “Yerel Yönetim Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.

Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Uzaktan Eğitim yapan İşletme ve İktisat Fakültelerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler İşletme ve İktisat Uzaktan Eğitim yapan bölümlerine dikey geçişleri sınavsız mümkündür.

Bölümden mezun olan öğrenciler, belediyeler, il özel idareleri ve valilikler ve bunlara bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler. ​​​​