Sosyal Güvenlik Programı

AMAÇ:

Kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen,yenilikçi, katılımcı, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir.

HEDEF:

Hukuk ile Finans bilgisi üzerine eğitim almış, iki ayrı dalı günlük hayatta birleştirerek kullanabilen Sosyal Güvenlik Meslek Elemanının gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, araştırmacı, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanları yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir program olmak. 

PROGRAM KABUL KOŞULLARI:

Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Sosyal Güvenlik Ön Lisans Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. Bu sınavda yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, programımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

PROGRAM PROFİLİ:

Sosyal devletin gerçekleşme aracı olan Sosyal Güvelik kavramı; bireyin karşılaşacağı, ekonomik veya fizyolojik yaşamı için tehlike (risk) oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışının ürünüdür. Sosyal güvenlik insanlar için bir hak, devlet için bir görevdir. Ülkenin gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 22. ve 25. Maddelerinde sosyal güvenlik, ferdin ve ailesinin temel haklarından biri olarak kabul edildiği gibi anayasamızda da “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” (Madde 60) şeklinde belirtilmektedir. Bireyin hastalıkta ve sağlıkta yarınlara güvenle bakabilmesi ancak sosyal güvenlik hakkına sahip olmasıyla mümkündür. 

“Sosyal Güvenlik Programı” mezunu öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen ve insanlar adına hayati önem taşıyan hakların teminini ve takibini sağlayacak, kamu, yarı kamu veya özel sektörlerin insan kaynakları ya da muhasebe birimlerinde iş imkânına sahip olabilecekleri gibi diğer meslek yüksek okulu programlarından mezun olan öğrencilerin genel haklarına da sahip olabileceklerdir.

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI:

 • Ders ve Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışmaları ve Ödevler
 • Okuma
 • Mesleki Faaliyet
 • Proje Hazırlama
 • Sosyal Faaliyet
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Tez Hazırlama
 • Staj
 • Yerinde Uygulama

 

MEZUNİYET KOŞULLARI VE İŞ OLANAKLARI:

Mezuniyet koşulu olarak öğrencinin toplamda 120 AKTS seçmesi ve seçtiği bu dersleri başarıyla vermesi, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4’lük sistem üzerinden ise en az 2) olması ve 30 günlük zorunlu stajı tamamlaması gerekmektedir. Bu programdan mezun olanlar “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanını almaktadırlar Sosyal güvenlik meslek elemanları, kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında yapabilen ara elemanlardır. 

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurumlarında özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’da memur olarak çalışabilirler. Mezunlarımız kamu kurumlarının haricinde özel sektör işletmelerinde de özellikle bu işletmelerin sosyal güvenlik, insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Dikey Geçiş İmkânı: Mezun olan öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne dikey geçiş yapabilmektedir. Lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanı ile mezun olmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı; insan hakları ve sosyal adalet prensibinden hareket ederek sosyal değişmeyi; bireylerin, grupların ve toplulukların güçlendirilmesi, özgürleştirilmesi ve iyilik hallerinin (psiko-sosyal, fizyolojik) geliştirilmesinde bir dinamik unsur olarak değerlendiren, insan davranışı, gelişim psikolojisi  ve sosyal sistem teorilerinden yararlanan kişidir. Aldığı eğitim ve sahip olduğu donanım birçok istihdam olanağına ulaşabilmesini kolaylaştıracak niteliktedir.

Sosyal Güvenlik ön lisans programını başarı ile bitirenler dikey geçiş imkânı ile Sosyal Hizmet Bölümü dışında Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, İşletme, İktisat ve Maliye lisans programlarına da dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve işletmelerdeki idari kadrolarda yöneticiliğe kadar yükselebilirler.