Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe ve vergi uygulamaları programı 2002-2003 döneminde Bingöl Meslek Yüksekokulu’nda eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümümüzde ikinci öğretim eğitimi de bulunmakta olup 3 öğretim görevlisi hizmet vermektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan önlisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, muhasebe meslek elemanı unvanı alarak mezun olurlar.

Amaç

İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

 • Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen,
 • İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilen,
 • Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan,
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen,
 • Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim,
 • Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilen,
 • Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen,
 • Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen,
 • Uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında öğrenip el becerisi ile kullanabilmek,
 • Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, Mezunlar; büyük kuruluşların muhasebe, finans ve denetim birimlerinde, Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon kadrolarında görev almaktadırlar.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

 MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucuna göre kabul edilirler.

Program Profili:

Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz,  iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hâkimiyet kazanmaktadırlar. Bundan dolayı programda öncelikli olarak bilgisayarlı muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, vergi hukuku ve istatistik alanları bulunmaktadır. Bu sebeple öğrencilere muhasebe ve vergi ile ilgili uygulamaları teknoloji ile iç içe aktarılmaktadır.

Eğitim Öğretim Metotları

 • Ders ve Sınıf İçi Etkinlikler,
 • Grup Çalışması,
 • Okuma,
 • Ödev,
 • Proje Hazırlama,
 • Seminer,
 • Staj,
 • Web Tabanlı Öğrenme,
 • Uygulama,
 • Yerinde Uygulama,
 • Mesleki Faaliyet,
 • Sosyal Faaliyet,
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Bir öğrencinin MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
 • 30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

           Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, kendi istek ve yeteneklerine göre, muhasebe bürolarında, finans kuruluşlarının çeşitli kademelerinde ile herhangi bir ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler.