İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programının amacı, çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ve endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır. Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarda belirli eğitimler verilecek ve bu eğitimler sonucunda gerçekleşecek olan sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da verilecektir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulacaklardır.

Amaç

Çalışma yaşamındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel saha kontrolünü yapan, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iş araç ve gereçlerini iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol eden, acil durum uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama işlemleri ile mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli meslek elemanı yetiştirmek.

Hedef

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, risk değerlendirme faaliyetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği genel saha kontrolü faaliyetleri, acil durum uygulama faaliyetleri, yangın önleme ve uygulama faaliyetleri, iş araç ve gereçlerinin İSG kontrol faaliyetleri, kayıt ve raporlama faaliyetleri ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri gerçekleştirebilecek önlisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi ile olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu'nun en güncel yayınından detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Bingöl Üniversitesi daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Bingöl Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ilgili kanun gereği tüm çalışma alanlarında yapılması zorunlu olan faaliyetlerdir. Uygulama alanının geniş olması sebebiyle bu konuda eğitim almış ara elaman yetiştiren iki yıllık eğitim veren bir programdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Programında dersler; teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalarla da desteklenmektedir. Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları eğitimler stajlarla da desteklenerek derslerin iş hayatındaki uygulamalarının görülmesi ve iş hayatına atılma sürecinde uyumun kolay olması amaçlanmıştır.

Eğitim Öğretim Metotları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programının en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Program, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır.

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Elemanı Ön Lisans Derecesi verilecektir.

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının uygulanmak zorunda olunduğu bütün işletmelerde çalışabilme imkânına sahiptirler. Program mezunları ara elaman olmanın dışında, ilgili kurslara giderek ve bakanlık tarafından yapılan sınavdan yeterli puanları alarak İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI da olabileceklerdir. Uzman olarak belirli sürelerde çalışmak suretiyle uzmanlık belgelerini yükseltebileceklerdir. Bu sayede mezunlar daha yetkin hale gelip ara elaman olarak değil, sorumlu personel olarak da çalışabileceklerdir.