Dijital Medya ve Pazarlama Programı

Programın öğrenim dili Türkçe’dir.

Amaç

Pazarlama programının amacı teorik ve pratik eğitim yoluyla pazarlama mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan bireyler yetiştirmektir.

Hedef

İşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan Pazarlama alanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Pazarlama programı sektörlerin güncel ihtiyaçları doğrultusunda; ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazar araştırmalarının yapılması, satın alınması, tanıtımı, satışı, dağıtımı, vb. gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektedir.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Türk öğrenciler için Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yeterli puanı almış olmak, Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.

Program Profili

Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak rekabet olgusunun da değişim gösterdiği günümüz piyasa koşullarında işletmeler, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve rekabet gücünü koruyabilmek adına müşteri odaklı anlayışa sahip olan bir takım uygulamalara yönelmişlerdir. Pazarlama da bu uygulama alanlarından biridir. Verilen ön lisans eğitim programı, işletme, pazarlama, davranış bilimleri, iletişim, reklamcılık, etkinlik yönetimi gibi mesleki anlamda ihtiyaç duyulan dersleri içermektedir. 

Eğitim Öğretim Metotları

 • Ders
 • Grup Çalışması
 • Mesleki Uygulama
 • Kampanya Hazırlama (Pazarlama, Reklam,)
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Sosyal Faaliyet
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Meslek Eğitimi
 • Staj

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Öğrenci toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ve 30 günlük zorunlu stajı tamamlamaları gerekmektedir. Program mezunları; özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının pazarlama, satış, halkla ilişkiler, reklam, müşteri hizmetleri bölümleri ve iletişim ile ilgili diğer birimlerinde ara eleman olarak istihdam edilebilmektedirler.