Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun kurulan ilk programlarından biridir. I. ve II. öğretim olarak verilen dersler, programda bulunan 2 Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca yüksekokulumuz bünyesindeki diğer öğretim elemanları ve rektörlüğe bağlı birimlerden gelen öğretim elemanları da ders vermektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına her yıl 25 I. öğretim, 25 II. öğretim olmak üzere 50 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte staj eğitimi tamamlayan öğrenciler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı unvanını almaktadır.

Amaç

Teknolojideki gelişmeler, küresel ekonomik yatırım ve ülkemizin AB üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı sektörünün birçok eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve batıdaki ülkelerin seviyesine ulaşılabilmesi için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanında bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip etmek ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik alanındaki teknolojilerinin kullanma yetkisi bulunan elemanlar ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında uzmanlık eğitimi almış elemanların istihdam edilmesini sağlamak amacı güdülmektedir.

Hedef

İşletmelerinin ihtiyacı olan mesleki işletmecilik bilgilerinin yanı sıra; bu alan ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilen, en az bir dili iyi düzeyde bilen, ekip çalışmasına yatkın,  iyi yetişmiş gerekli nitelik ve becerilere sahip,  mezunlar vermektir.

Program Kabul Koşulları

Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Program TYT puan türü ile öğrenci almaktadır.

Program Profili

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans Programı 2 yıllık (4 yarıyıl) bir eğitimi kapsamaktadır. Büro yönetimi ve yönetici Asistanlığı Programı kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, yönetim ilke ve yöntemlerini benimseyen ve profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen, sorun çözebilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları ve yönetici asistanları yetiştirmek amacıyla sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Eğitim Öğretim Metotları

 • Derse katılım
 • Ödev
 • Mesleki Faaliyet
 • Okuma
 • Proje Hazırlama
 • Sosyal Faaliyet
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Tez Hazırlama
 • Staj
 • Yerinde Uygulama

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Adayların mezun olabilmeleri için, programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Bingöl Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde yönetici asistanı olarak istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarında yönetici asistanı olarak istihdam edilebilirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile:

 • Büro Yönetimi Öğretmenliği
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.