Aşçılık Programı

Turizm faaliyetleri arasında değerlendirilen Gastronomi Turizmi son yıllarda gözde turizm çeşitlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle destinasyonların ve şehirlerin gastronomi cazibe merkezleri haline getirilmesi konunun önemini ortaya koymaktadır. Üniversiteler ise bu konuda sektör ve ilgili taraflara insan kaynağı sağlama konusunda önemlidir. Bu kapsamda Aşçılık programı da önemli çıktılar sağlayacaktır. Öğrenciler için ise gerek staj imkânları ile gerekse ders uygulamaları ile programımız etkin ve verimli bir şekilde eğitim faaliyetini üstlenecektir. Öğrencilerin bu programda aldıkları teorik bilgileri uygulama ile birleştirmeleri kariyer hedeflerinin belirlenmesi konusunda kazanımlar sağlayacaktır.

Amaç 

Programın amacı; konaklama işletmelerinin yanı sıra, yiyecek-içecek işletmelerinin ihtiyaç duyduğu mutfak şeflerini (yöneticilerini) veya iş görenlerini yetiştirmektir. Bu doğrultuda; öğrencilerimize mutfak bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra, hem Türk Mutfağı hem Dünya mutfakları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları ve temel işletmecilik eğitimlerini almaları sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedef 

Yiyecek-içecek sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi temel hedeftir.

Özellikle bölgede faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmeleri için bir insan kaynakları havuzu oluşturarak bölgenin yiyecek-içecek hizmetlerinin kalitesini artırmak programın hedefleri arasındadır.

Bölüm/Program Kabul Koşulları 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrenciler için Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi'inde  yeterli puanı almış olmak. Yabancı öğrenciler için ise genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.

Program Profili 

Aşçılık Önlisans Programı, öğrencilere aşçılık alanının teorik temellerini öğretmenin yanı sıra uygulamaya yönelik bilgi ve eğitim vermekle de sektörde kullanabilecekleri bilgi ve deneyim yeterliliği kazandırmaktadır. Bunun dışında yönetim, pazarlama, insan kaynakları, iletişim ve halkla ilişkiler alanlarında temel bilgiler vererek, çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Eğitim Öğretim Metotları 

Bingöl Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine ve derslerin niteliğine göre bu listede sıralanan yöntemler kullanılmaktadır.

  • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
  • Grup Çalışması
  • Ödev
  • Proje Hazırlama
  • Staj
  • Uygulama
  • Mesleki Faaliyet
  • Sosyal Faaliyet
  • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları 

Öğrencilerin, toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrenci konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren gerek özel ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.