ETHEM KILIÇ

Öğr. Gör. ETHEM KILIÇ

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Email : ekilic@bingol.edu.tr

Dahili : 4043

Oda No : C4/3


12/02/1988 yılında Şanlıurfa'da doğdu .İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Üniversite eğitimini 2009-2013 yıllarında Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Erzincan  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim yüksek lisansını tamamladı.15 Şubat 2016 tarihinden itibaren  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora öğretimine başladı.

DERECE BÖLÜM OKUL YIL
LİSANS  İŞLETME ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ABD ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015
DOKTORA İŞLETME ABD BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 - DEVAM EDİYOR

 

GENEL İŞLETME

GENEL EKONOMİ

 FİNANSMAN

ÜRETİM YÖNETİMİ

PAZARLAMA İLKELERİ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

GİRİŞİMCİLİK 

1. YÜCEL, İlhami ve KILIÇ, Ethem, (2018) "Otantik Liderliğin Örgütsel Güven Üzerine Etkileri:
Erzincan Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler  Dergisi, 18(1), s.81-94. PDF

 

1. DERE, Güven ve KILIÇ, Etem, "Aidiyet Perspektifinde Çatışma Yönetimi Üzerine Kuramsal Bir Çalışma", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2016, s.127-154 Full Text Online

1. YÜCEL, İlhami ve KILIÇ Etem (2016) Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven - Erzincan Üniversin'de Bir Uygulama. 28 Eylül - 1 Ekim 20016 Erzincan Üniversitesi, s.707-718. Full Text Metin

2. POLAT, Mustafa ve KILIÇ, Ethem (2017) "İl Gelişim Planlarında Yönetişim Temelli Bir Yaklaşım Önerisi: İLGEP", 21-23 Eylül 2017 4. Bölgesel Kalkınma Konferansı, s.457-467. Full Text Metin

3. BAYDAŞ, Abdulhavap, KILIÇ Ethem ve TÜRKAN Yavuz (2018), "Tüketim Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin İnanç Açısından Belirlenmesi: Bingöl İli Örneği", 7-8 Nisan 2018 Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans Ve Etik Kongresi, s.75.

4. TÜRKAN Yavuz, KILIÇ Ethem ve UÇAKTÜRK, Mahmut (2018), "Yeni Bir İslami Finansman Modeli Olarak: İhvan Modeli", 7-8 Nisan 2018 Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans Ve Etik Kongresi, s.76.

5. KILIÇ, Ethem, ÇAVUŞOĞLU, Sinan (2019). Otantik Liderlik ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki: Bingöl İli Örneği. 1. Uluslararası Harran Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 8-10 Mart, Şanlıurfa, ss. 7-21.

6.  ÇAVUŞOĞLU, Sinan, KILIÇ, Ethem (2019). Restoran Atmosferinin Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bingöl İli Örneği. 1. Uluslararası Harran Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 8-10 Mart, Şanlıurfa, ss. 22-37.