MEHMET SARIKAYA

Öğr. Gör. MEHMET SARIKAYA

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

Email : msarikaya@bingol.edu.tr

Dahili : 4088

Oda No : C3-08


1987 Elazığ doğumlu Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümünden 2013 yılında mevzun oldu.

2017 yılında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket ve Antrenman ana bilim dalında mevzun oldu.

2018 yılında İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim dalında doktora eğitimine başladı ve devam etmekte.

2018 yılında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı

 

DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ
YÜKSEK LİSANS ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAREKET VE ANTRENMAN ANABİLİM DALI
DOKTORA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör

 

Yakın Savunma Teknikleri
Voleybol
Basketbol
Futbol
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme
Spor ve Oyun Eğitimi

 

1. MEHMET SARIKAYA, METİN POLAT, GÖNÜL ŞEYDA SEYDEL, SELCAN KORKMAZ ERYILMAZ. (2018) YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

1. Mehmet Sarıkaya, Metin Polat, Gönül Şeyda Seydel (2017) Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

2. Mehmet Sarıkaya , Metin Polat (2018) Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Eğitim Düzeyleri Açısından İncelenmesi

3. Mehmet Sarıkaya , Hakkı Ulucan , Hacı Murat Şahin , Yunus Berk (2018) Kayseri İli Milli Eğitime Bağlı Ortaokul Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi.

4. Yunus Berk , Mehmet Sarıkaya , Enes Beltekin , İhsan Kuyulu (2018) Kadın ve Erkek Futbolcuların Sporcu Kimlik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) 

5. Yunus Berk , Hacı Murat Şahin , Mehmet Sarıkaya , İhsan Kuyulu , Enes Beltekin (2018) Rekreatif Amaçlı Spor Merkezlerine Giden Bireylerin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) 

6. Mehmet SARIKAYA, Ercan DOĞAN, Zeki ÇOŞKUNER (2019) Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Olan Tutumu 

7. Haci YILDIZ, Mahmut AÇAK, Mehmet SARIKAYA (2019) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Eğitim Gören Ferdi ve Takım Sporlarıyla Uğraşan Öğrencilerin Strese Karşı Koyabilme Düzeylerinin Karşılaştırılması