AYETTULLAH KARABEYESER

Öğr. Gör. AYETTULLAH KARABEYESER

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

Email : akarabeyeser@bingol.edu.tr

Dahili : 4104

Oda No : B4-02


Bingöl doğumlu. İlkokulu Solhan'da, ortakokul ve liseyi Malatya/Hekimhan'da okudu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. TRT ve Anadolu Ajansı'nda çalıştı. 2016 yılından itibaren Bingöl Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Zaza dili, Zazaca gramer başlıca çalışma alanlarıdır. 

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezli Yüksek Lisans (2012-2017)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema (1998-2003)

 

Anadolu Ajansı Farsça Haberler            ( Haziran 2015-Ocak 2016)

TRT Şeş Zazaca Haber Merkezi            ( Mayıs 2010-2015 Haziran)

Nadirkitap.com                                                ( 2007-2010 )

Solhan Özengilli İlkokulu Öğretmenlik     (2005-2006) 

        

Zazaca Gramer

Zazaca Çocuk Edebiyatı

Türkçe'den Zazaca'ya Çeviri

Zazaca'dan Türkçe'ye Çeviri

Farsça Metin Gramer

Farsça Klasik Şiir Örnekleri 

Sinema Tarihi ve Estetiği

Çağdaş Dünya Sineması

İletişim Tarihi

 

Farsça YDS 2015 : 70 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. KARABEYESER, A., "Zazaca'da Görülen Geçmiş Zamana Kipinin Çekimi", Bingöl Araştırmaları Dergisi , Cilt:2, Sayı:4, Ocak 2016, ss. 61-72. Tam Metin/Full Text (PDF)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. KARABEYESER, A., “Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Zazaca İçin Önemi”, I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (13-14 Mayıs 2011), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, ss.385-392.
Tam Metin/Full Text (PDF)