İLKAY YILDIZ

Öğr. Gör. İLKAY YILDIZ

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

Email : ilkayyildiz@bingol.edu.tr

Dahili : 4119

Oda No : C4-08


Lisans  Gazetecilik  Gazi Üniversitesi  2010
Yüksek Lisans  İletişim Bilimleri  Fırat Üniversitesi  2013

Öğr. Gör. (Bingöl Üniversitesi)

06.02.2014 tarihinden itibaren

Muhabir (Birlik Medya)  Elazığ  2007  2007
 Fotoğrafçı (Toplum Gönüllüleri Vakfı)  Ankara  2008  2008
 Halkla İlişkiler Uzmanı (Bitlis Eren Üniversitesi)  Bitlis  2010  2012
 Öğretmen   Bitlis 2013 2013
 Öğretim Görevlisi (Bingöl Üniversitesi)  Bingöl  2014  ....
HIZLI OKUMA VE YAZMA TEKNİKLERİ  1 60 
 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİM-1  0 70 
 HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİĞİ  2 69 
 SOSYAL MEDYA  0 50 
YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ 4 1 50
 Çağrı Merkezi Yönetimi - 2  3 65 
 Röportaj Teknikleri  2  60
 Metin Yazarlığı  2 60 
 İletişim ve Etik  2 120 
Halkla İlişkiler  3 0 18

15. YILDIZ, İ., BELEDİYELERİN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA WEB SİTESİ KULLANIM DURUMLARI (BİNGÖL BELEDİYESİ WEB SİTESİ’NE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ)-USE OF WEBSITES BY MUNICIPALITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMUNICATION ACTIVITIES (A CONTENT ANALYSIS ON THE WEBSITE OF MUNICIPALITY OF BİNGÖL) , İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi-Istanbul Journal of Social Sciences, Year: 2019 Winter Issue:23, ISSN: 2147  3390, [full text online] [pdf]

14. YILDIZ, İ.,"HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YAPTIKLARI HABER YANLIŞLARI NEWS WRITING MISTAKES MADE BY STUDENTS IN THE INFORMATION COLLECTION AND REPORTING COURSE", International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed SMARTjournal, Vol:5, Issue:19, MAYIS 2019, S. 857-866, (ISSN:2630-631X), [Full Text Online]  [PDF]

13. YILDIZ, İ., "BİNGÖL GAZETESİ’NİN MANŞET HABERLERİNDE HABER VE YAZIM YANLIŞLARI (BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI) NEWS AND WRITING WRONGS IN BINGOL NEWSPAPER (A CONTENT ANALYSIS STUDY)" International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed JOSHAS journal Vol:5, Issue:13, NİSAN 2019, S. 1-16, (ISSN:2630-6417), [Full Text Online]  [PDF]

12. YILDIZ, İ., "HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİNDE GAZETE KULLANIMI - USAGE OF NEWSPAPERS IN THE COURSE ON INFORMATION COLLECTION AND AUTHORSHIP", Social Sciences Studıes Journal (SSS JOURNAL), YIL: 5, SAYI: 30, ŞUBAT 2019, S.572-579, (ISSN:2587-1587) . [Full Text Online]  [PDF]

11. YILDIZ, İ., "OTELLERİN YENİ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI (BİNGÖL MERKEZ OTELLERİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA)- HOTELS 'SOCIAL MEDIA USES AS A NEW COMMUNICATION TOOL (AN INVESTIGATION ON SPECIAL SPECIALIZATION IN BİNGÖL CENTER HOTELS) ", Social Sciences Studıes Journal (SSS JOURNAL), YIL:4, SAYI:25, KASIM 2018, S.5410-5418  (ISSN:2587-1587).[Full Text Online] [PDF]

10. YILDIZ, İ., "24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARININ GAZETELERİN İLK SAYFALARINA YANSIMASI (BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI)", "Reflectıon Of 24 June Electıon Results On The First Pages of Newspapers (A Dıscourse Analysıs Study)", Researcher: Social Science Studies (RSSS), EYLÜL 2018, Cilt 6 / Sayı 3, s. 204-228 (ISSN:2148-2691). [Full Text Online] [PDF]

9. YILDIZ, İ., "HABER YAZMA KURALLARININ İHLALİ VE YAZIM YANLIŞLARI ÜZERİNE (BİNGÖL GAZETESİ ÖZELİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ)" , "ON THE INFRINGEMENT AND WRITING OF THE NEWS WRITING RULES (A CONTENT ANALYSIS SPECIFIC TO BİNGÖL NEWSPAPER)", Social Sciences Studıes Journal (SSS JOURNAL), YIL:4, SAYI:22, EYLÜL 2018, S.3783-3792 (ISSN:2587-1587). [Full Text Online] [PDF]

8.YILDIZ, İ., "YÖNDEŞME KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLERKEN SOSYAL MEDYA KULLANIM DURUMLARI","STATUSES OF SOCIAL MEDIA USAGE WHILE WATCHING TELEVISION OF BİNGÖL UNIVERSITY MEDIA AND COMMUNICATION STUDENTS WITHIN THE SCOPE OF CONVERGENCE CONCEPT",  Social Sciences Studıes Journal (SSS JOURNAL), Yıl:4, Sayı: 21, Ağustos 2018, s.3229-3238 (ISSN:2587-1587). [Full Text Online] [PDF]

7.GÜR, E., YILDIZ, İ., "BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE “VERGİ AHLAKI VE VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM” (MEDYA VE İLETİŞİM İLE MALİYE PROGRAMLARI ÖZELİNDE)", Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Aralık 2017, s. 692-714 (ISSN: 2149 - 9225). [full Text Online] [PDF]

6.İPEK, N., YILDIZ İ., "Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otellerin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanım Durumları (Elazığ, Malatya, Erzurum, Bingöl, Muş, Van Örneği)", JAVSTUDIES-International Journal of Academic Value Studies, Vol:3, Issue:16; November 2017, pp:104-114 (ISSN:2149- 8598) [Full text online] [PDF]

5.GÜR, E., YILDIZ, İ., "VERGİ ALGISI VE BİLİNCİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE VERGİ BİLİNCİ, A Study On Perceptıon And Awareness Of Tax Tax Awareness In Students Of Socıal Scıences Vocatıonal School", RESS - Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(5), August 2017, s. 81-97. [Full text online] [PDF] 

4.YILDIZ, İ. "BİNGÖL İLİNDE YAYINLANAN GAZETELERİN MANŞETLERE GÖRE İÇERİK ANALİZİ (BİNGÖL GAZETESİ ÖRNEĞİ)" ASOS JOURNAL - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 51, Ağustos 2017, s. 441-454 [Full text online] [PDF]

3.YILDIZ, İ., İLGİ, D. "BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIK DURUMLARI (SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA)" SOBİDER- Sosyal Bilimler Dergisi,Yıl 4, Sayı 10, Mart 2017, s.318-637  [Full text online]  [PDF]

2.YILDIZ, İ. "BİTLİS’TE ORTAÖĞRETİM LİSE SON SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER"  SOBİDER- Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 3, Sayı 6, Mart 2016, s. 495-506  [Full text online]  [PDF]

1.YILDIZ, İ., İMİK TANYILDIZI, N. "Türkiye'de 2012 Yılında Sağlık Haberlerinin Ulusal Yazılı basında Yer Alış Biçimleri ve Bilgilendirme Düzeyleri (Habertürk, Hürriyet, Posta, Sabah, Sözcü ve Zaman Gazeteleri Örneği)" SOBİDER-Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, Mart 2015, s. 122-141 [Full text online]  [PDF]

 18. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), VALİLİKLERİN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA WEB SİTESİ KULLANIM DURUMLARI (BİNGÖL VALİLİĞİ WEB SİTESİ’NE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ), IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7-9 ARALIK, ERZURUM. (TAM METİN)

17.YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), "GÖRSEL İLETİŞİM AÇISINDAN VERGİ HAFTASI AFİŞLERİNİN MEDYA VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7-9 ARALIK, ERZURUM. (TAM METİN)

16. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), "29. VERGİ HAFTASI AFİŞLERİNİN GÖRSEL İLETİŞİM KAPSAMINDA İNCELENMESİ", I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7-9 ARALIK, MALATYA. (TAM METİN)

 15. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), "GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA WEB SİTESİ KULLANIMI", IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7-9 ARALIK , ERZURUM. (TAM METİN)

14.GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018)MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERDE MUHASEBE MESLEĞİNE BAKIŞ: MALİYE PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDE BİR ARAŞTIRMA, I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7-9 ARALIK, MALATYA. (TAM METİN)

13. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), "AŞIRI KİLOYLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI ARACI: OBEZİTE VERGİSİ", I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7-9 ARALIK, MALATYA. (TAM METİN)

12. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), "MANŞET HABERLERDE HABER YAZIM HATALARI ÖRNEKLERİ (BİNGÖL GAZETESİ ÖRNEĞİ)"III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 20-22 NİSAN, MARDİN. (ÖZET METİN)

11.GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), " KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANINDA DIŞ BORÇLARIN ETKİSİ"III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 20-22 NİSAN, MARDİN. (ÖZET METİN)

10. YILDIZ. İ., GÜR, E., "YEREL GAZETELERDE HABER YAZMA KURALLARININ İHLALİ VE YAZIM YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (BİNGÖL GAZETESİ ÖZELİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ)", II. ULUSLARARASI L-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 9-11 ŞUBAT 2018, ŞANLIURFA  [PDF]​

9. GÜR, E., YILDIZ İ., "5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KONTROL KANUNUNA GÖRE BÜTÇENİN UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" II. ULUSLARARASI L-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 9-11 ŞUBAT 2018, ŞANLIURFA   [PDF]​

8. YILDIZ. İ., GÜR, E., "KADINA ŞİDDETTE MEDYANIN ROLÜ (BİTLİS İLİNDE ORTAÖĞRETİM SON SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLER ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA"I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 7-10 ARALIK 2017, MARDİN. [PDF]

7. GÜR, E., YILDIZ. İ., "VERGİLEMEDE EKONOMİK ETKİNLİK VE OPTİMALİTENİN SAĞLANMASI: GÜNÜMÜZDE OPTİMAL VERGİLEME ÇERÇEVESİNDE GELİR VERGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 7-10 ARALIK 2017, MARDİN.[PDF]

6. YILDIZ. İ., GÜR, E."BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HABERLERİNİ TAKİP ETME DURUMLARI"I. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 8-12 KASIM 2017, HOTEL EL-RUHA,  ŞANLIURFA.[PDF]

5. GÜR, E., YILDIZ İ.,  "AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", I. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 8-12 KASIM 2017, HOTEL EL-RUHA,  ŞANLIURFA.[PDF]

4. GÜR, E., YILDIZ İ., "BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE “VERGİ AHLAKI VE VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM” (MEDYA VE İLETİŞİM İLE MALİYE PROGRAMLARI ÖZELİNDE)" , III. ULUSLARARSI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 26-28 EKİM 2017, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ.[PDF]

3. İPEK, N. YILDIZ, İ., "DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ OTELLERİN HALKLA  İLİŞKİLER ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIM  DURUMLARI (ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL, MUŞ, VAN ÖRNEĞİ)", AVRASYA ZİRVESİ-ULUSLARARASI KÜLTÜR VE TURİZM KONGRESİ,  17-21 TEMMUZ 2017, ANKARA.[pdf]

2. GÜR, E., YILDIZ, İ., "VERGİ ALGISI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE VERGİ BİLİNCİ", II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 18-19-20 MAYIS 2017, ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, ALANYA.[pdf]

1. YILDIZ, İ., MIRÇIK, A.M.,"KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA KADINA ŞİDDET OLGUSUNUN YER ALIŞ BİÇİMLERİ: BİTLİS ORTAÖĞRETİM LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÖZELİNDE " ,  MEDYA VE ŞİDDET SEMPOZYUMU, 27-28 EKİM 2016, LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ, KKTC.

 

 

Nazik F, Sönmez M, Yıldız İ, Ulaş B. (2013).  Lise Son Sinif Öğrencilerinde Depresif Belirti Prevelansi Ve Genel Sağlik Durumlari.  16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANTALYA [pdf]

1- Yürütücü - ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ KAPSAMINDA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN BİLDİRİMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI, ORTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) PROJESİ, 11.04.2018-18.12.2018, ULUSAL.

2- Yürütücü - BİNGÖL İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI LİSELERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI, ORTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) PROJESİ, 11.04.2018-18.12.2018, ULUSAL.

2. Yıldız, İ., Dijital İletişim Yaklaşımları, (2020), İstanbul, Efe Akademi Yayınevi, ISBN: 978-605-06586-0-6. "Sağlık İletişimi Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Dijital İletişim Kanallarını Kullanımı (Sağlık Bakanlığı Web Sayfası Özelinde)", Sayfa: 121-144

1. Yıldız, İ., Gür, E., Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - 2, (2018), Ankara, Gece Kitaplığı Yayınevi,  ISBN: 978-605-288-395-2. "Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Haberlerini Takip etme Durumları (Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bir Araştırma) ", Sayfa: 9-27.