AHMET USLU

Öğr. Gör. AHMET USLU

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Email : ahmetuslu@bingol.edu.tr

Dahili : 4116

Oda No : C4-06


 

1984 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. 2003 Yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi e İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünü kazandı ve 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosya Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümünde Yüksek Lisansa başladı, 2012 yılında mezun oldu.2010-2013 yılları arasında Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından beri Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümünde çalışmaktadır. 2016 yılında Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalında doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Lisans                        :Kahramanamaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2003-2007)

Yüksek Lisans          :Kahramanamaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2008-2012)

Doktora                      :Bingöl  Üniversitesi (2016-Devam)

 

Dersin Adı
Teorik Uygulama
Genel İşletme
Yönetim ve Organizasyon 2
Protokol Yönetimi  2
Mesleki Etik 2 1
Sunum Teknikleri 2 1
Toplam Kalite Yönetimi  3  0
 Araştırma Yöntemleri  0
Kriz Yönetimi
Mesleki Uygulamalar 0 10

 

YDS              : 61,25

YÖKDİL        : 75

1. USLU, Ahmet.,  2016, Bingöl İli Termal Kaynaklarına Yönelik Pazarlama Faaliyetlerinin İncelenmesi, Journal of Recreation and Tourism Research,  ss 32-40 Full Text Online (PDF)

2. PATIR, S., USLU, Ahmet., UYRUN, A., 2017,  Bekleme Hattı (Kuyruk) Modeliyle Servis Sisteminin Analizi: Bingöl Üniversitesi Merkezi Yemekhanesi Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research,  ss 13-28

3. BAYDAŞ, A.ve USLU, A., 2018, Dini İnancın Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Olarak Bingöl’de Eğlence İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE) ISSN: 2547-9628, Cilt:8 Sayı:2 ss 1-20

1. KEMENT, Üzeyir., USLU Ahmet., KEMENT, Aslıhan. (2016) Turizmin Ödemeler Dengesine Etkisinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.13-15-Ekim, Elazığ; Fırat Üniversitesi, ss. 1851-1865 Full Text Online (PDF)

2. BAYDAŞ A.,USLU A., (2017) İnanç Açısından Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti    ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Bingöl İlinde Bir Alan Çalışması, Internatıonal Congress of Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs, 29 Nisan, İstanbul, ss.152

3. USLU A.,KELEŞ H. İ.,TAN M., (2017) Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren faktörlerin Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: Bingöl-Siirt Örneği, 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 21-23 Eylül, Tunceli, ss. 72-87

4. POLAT, M.,TAN M., USLU, A., (2017) Hisse Senedinin Fiyatını Etkileyen Makroekonomik FaktörlerinBelirlenmesi: Bıst 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 21-23 Eylül, Tunceli, ss. 440-446

5. POLAT, M., USLU, A., (2017) İşletmelerin finansal Performansının Hisse Senedi Fiyatı üzerindeki Etkisi, Uluslararası Ekonimi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 12-14 Ekim, Dirabakır, ss. 156-170

1. BAKAN, İ. USLU, A. EYİTMİŞ, A. M. Örgütsel Bağlılık, Daimi Ve Geçici İşçilerin Örgütsel Bağlılık Algıları Üzerinde Bir Araştırma Ve Muş Şeker Fabrikasında Bir Alan Çalışması, 01–02 Ekim 2012 II. Bölgesel Sorunlar Ve Türkiye Sempozyumu, Cilt: 142, Kahramanmaraş, ss. 220-229

2. KEMENT, Üzeyir; BAŞAR, Berkan; USLU, Ahmet; Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Değerlendirilmesi: Otello Otomasyon Sistemi Örneği, 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep, ss. 509-517 Full Text Online (PDF)

 

 

 • Bingöl Üniversitesi PİKOM, CBS Teknikleri ve İHA Tabanlı Multispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal Kaynaklarının Arıcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Çotla Bal Havzasının Oluşturulması, 2018-2021, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: PİKOM-BİTKİ.2018.006)
 • Murat Nehri Çevirme Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD ve OGM, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2018
 • Öğrenci Öğretmen İletişimi Kapsamında Çocuk İstismarı Ve İhmalinin Bildirimlerine Yönelik Öğretmen Tutumları, (Bingöl) Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü​, (Araştırmacı), 2018
 •  Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Liselerde Okuyan Öğrencilerin Vergiye Karşı Tutum Ve Davranışları, (Bingöl) Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü​, (Araştırmacı), 2018
 • Kayıtlı İstihdamın Teşviki II (PRE II) / Kayıtlı İstihdam İle Güvenli Geleceğe, (Bingöl) Avrupa Birliği, (Araştırmacı), 2017
 • DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Maste Planı Projesi, Kalkınma Bakanlığı, ( Araştırmacı), 2016
 • Murat Nehri Erdemli Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2016
 • Murat Nehri Yeşilköy Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2016
 • Murat Nehri Hamzabey Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Elazığ) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2016
 • Bingöl Sanayi Sektörü Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Vizyonu,  Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, (Bağımsız Danışman), 2015
 • Murat Nehri Yamaç Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2015

 

 

 

 

 

 1. Bingöl Üniversitesi 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15-16 Ekim 2015. (Yürütme Kurulu Üyeliği). 
 2. Bingöl Üniversitesi, Bingöl Turizm Çalıştayı, 16-18 Nisan 2016. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 3. Bingöl Kalkınma Çalıştayı, Kalıknma Bakanlığı, 9 Eylül 2014