FİLİZ ÖZTÜRK

Öğr. Gör. FİLİZ ÖZTÜRK

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ

Email : fozturk@bingol.edu.tr

Dahili : 4045

Oda No : C4/2


 Elazığ doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da , üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. 2004 yılında Bingöl Meslek Yüksekokulunda ders ücreti karşılığında çalışmaya başladı, 2009 yılından itibaren Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

 

derece bölüm/program Üniversite Yıl
Lisans İktisat İnönü Üniversitesi 2003
yüksek lisans tarih Fırat Üniversitesi 2008
Doktora İktisat İnönü Üniversitesi devam ediyor

 

BAHAR DÖNEMİ GÜZ DÖNEMİ
Dış ticaret işlemleri Genel ekonomi
şirketler muhasebesi Kamu maliyesi
istatistik Mali tablolar analizi
  Büro Yönetimi iletişim teknikleri
   
   
   

 

KEMENT, Üzeyir , ÖZTÜRK, Filiz, Bingöl İli Doğa ve Kültür Varlıklarının Turistik Açıdan Değerlendirilmesi,Journal of Recreation and Tourism Research,2016, ss 13-22 full text online