MURAT GÖRAL

Öğr. Gör. MURAT GÖRAL

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Email : mgoral@bingol.edu.tr

Dahili : 4096

Oda No : C4-01


1987 yılında Erzurum Narman ilcesinde doğmuştur. Gazi ilk ogretim okulunda ilkokulu okumus ve Erzurum Anadolu lisesinde de orta öğretimini tamamlamıştır. Düzce üniversitesi Akçakoca turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksek okulunda lisans eğitimi almis ve Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde turizm alaninda yüksek lisans yapmıştır. Aynı alanda Atatürk Üniversitesinde doktora yapmaktadır.

KPDS (2009) : 70 

  1. Bozkurt Ö. ve Göral M. (2013). Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 1-14.
  2. Bozkurt,  Ö. ve Göral M. (2014). The Assesment of Modern Leadership Styles In Relation With Demographic Factors. Research Journal of Business &Management , 1(3), 169-179. 
  3. Kement, Ü. ve Göral, M. (2015). Demografik Özellikleri Açısından Turistlerin, Cittaslow Uygulaması ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi: Perşembe Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, (2)2, 12-19.
  1. Kement, Ü. ve Göral, M. (2015). Demografik Özellikleri Açısından Turistlerin, Cittaslow Uygulaması ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi: Perşembe Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, (2)2, 12-19.

Bozkurt Ö.,MESCİ Z. ,Göral M., (2011). Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Teknik Program ve Sosyal Program Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar Kongresi, 3(8), 822-833

Bozkurt Ö., Göral M., Ahmadov F. (2012). Otel İşletmeleri Açısından Yenilik Stratejilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. I. Uluslararası İşletme Yönetimi Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi

Göral  M. ve Bozkurt Ö, Göral, F.(2015). Investigation of Altruistic Value Perception of Tourists That Impact on The Pro-Environmental Behavior. International Tourism and Hospitality Management Conference, 1(1), 75-75

 

Bozkurt Ö.ve Göral M. (2014). Modern Liderlik Tarzlarının Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1, 495-501. 

Göral M., Bozkurt , Ö. ,Bozkurt İ. (2015). Örgütsel Çatışma Yönetiminin Tükenmişliğe Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. 1. Ulusal Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar\Çözümler Kongresi, 1(1), 163-180

 

1. DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Maste Planı Projesi, Kalkınma Bakanlığı, ( Araştırmacı), 2016

Bozkurt. Ö., Göral M. (2013)., ,Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi, Bölüm adı:(Otel İşletmelerinde Yenilik Stratejileri)  Sidaş-medya-ajans-tanitim-reklamcilik-danismanlik, Editör: Muammer Mesci, Öznur Bozkurt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 216, ISBN:978-605-5267-07-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)

  1. Bingöl Üniversitesi, Bingöl Turizm Çalıştayı, 16-18 Nisan 2016. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)