ÖMER FARUK ELALTUNTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK ELALTUNTAŞ

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

Email : ofelaltuntas@bingol.edu.tr

Dahili : 5079

Oda No : Yüksekokullar Binası A Blok 4. Kat No: 2


1984 yılında Bingöl’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bingöl’de tamamladım. 2002 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü kazandım. 2007 yılında bu bölümden mezun oldum. 2012 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisans, 2018 yılında ise yine aynı üniversitede doktora eğitimimi tamamladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım..

Doktora - FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 2012/2018

Tez adı: Türk Halk Edebiyatında Siyaset (2018) Tez Danışmanı:(ESMA ŞİMŞEK)

 

Yüksek Lisans - FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 2009/2012

Tez adı: Tanzimat Dönemi tiyatro eserlerinin folklorik açıdan incelenmesi (2012) Tez Danışmanı:(ESMA ŞİMŞEK)

 

Lisans - GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2002/2007

Tez adı: Bingöl Halk Kültürü Üzerine Derlemeler Tez Danışmanı:(ALİ YAKICI)

ŞİMŞEK ESMA,ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2018). Osmanlı Devleti’nde Uygulanan İçki Yasağının Fıkralara Yansıması. AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, 6(16), 21-38. (Yayın No: 4358427)

ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2016). Bektaşî Fıkralarında Siyasi Yansımalar. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ, 6(2/1), 26-41. (Yayın No: 4358409)

ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2014). Parmak Uçlarındaki Kültürel Hazine: Tespih. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 4(7), 145-170. (Yayın No: 4358385)

ALSAÇ GÖNÜL,ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2018). Âşık Seyrâni’de Tematik Bir Olgu Bağlamında Aşk. I. ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, 184-193. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5001347)

ALSAÇ FEVZİYE,ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2018). AlpamışDestanı’nda Kültürel Kodlar Bağlamında Geçiş Dönemleri. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2, 1161-1178. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4358499)

ALSAÇ FEVZİYE,ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2018). Türk Kültüründe Arketipsel Sembolizm Bağlamında Kurban Ritüeli. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2, 1179-1189. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4358511)

ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2017). Türk Destanlarında Hâkimiyet Anlayışı ve İl’in Önemi. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1(1), 438-438. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4358475)

ELALTUNTAŞ ÖMER FARUK (2017). Reflections of National Struggle Period in Anatolian Elegies. International Humanities and Social Sciences Conference, Budapest Elte University, 1(1), 24-29. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4358459)