MAHİNUR KIRICI

Dr. Öğr. Üyesi MAHİNUR KIRICI

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

Email : mahinurkirici@bingol.edu.tr

Dahili : 4124

Oda No : C4-01


Dr. Mahinur KIRICI lisans eğitimini Kimya Bölümünde, yüksek lisans  ve doktora eğitimlerini Biyokimya Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora eğitimi TÜBİTAK tarafından ’’Yurt İçi Doktora Bursu’’ ile desteklenmiştir.  Halen Bingöl Üniversitesi Mülkiyet-Korumave Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programında Öğretim Görevlisi Dr. olarak görev yapmaktatır. 

Dr. Mahinur KIRCI; ilk ve Ortaöğrenimini Kahramanmaraş’da tamamladı. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimine başlayan KIRICI, 2008 yılında derece ile bir dönem erken mezun oldu. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek lisans eğitimini başarılı ile tamamladı.  2015 yılında TÜBİTAK tarafından ’’Yurt İçi Doktora Bursu’’ ile desteklenmekte olan KIRICI Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında Doktora eğitimini başarılı ile tamamladı. 

 

Yrd. Doç. Dr. Mahinur KIRICI Bingöl Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanıdır.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Kimya Bölümünde Araştırma Görevlisi

Genel Kimya

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Uygulamalı İlkyardım

Maden  İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimyasal Risk Etmenleri

İş Kazaları Raporlandırma ve İstatistik

Kalite ve İSG Yönetim Sistemleri

Mesleki Uygulamalar

İş Hijyeni   

İngilizce ÜDS: 72,5

1. Mesut Işık, Yeliz Demir, Mahinur Kırıcı, Recep Demir, Fatma Şimşek, and Şükrü Beydemir. Changes in the anti-oxidant system in adult epilepsy patients receiving antiepileptic drugs. Arch Physiol Biochem, 121(3):97-102.(2015). Full Text Online

2. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Yeliz DEMİR, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. The effects of Al3+ and Hg2+ on glucose 6-phosphate dehydrogenase from Capoeta umbla kidney. Applied Ecology And Environmental Research, 14(2): 253-264, 2016. Full Text Online

3. M Kırıcı, M Kırıcı, Ş Beydemir, M Atamanalp. Purification of Carbonic Anhydrase from Capoeta umbla (Heckel, 1843) Gills and Toxicological Effects of Some Metals on Enzyme Activity . Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16 (1), 169-175, 2016. Full Text Online

   

1. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Mesut IŞIK, Muhammed ATAMANALP. İmidacloprid ve Lambda-cyhalothrin’in Capoeta capoeta umbla Böbrek Dokusunda Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine In Vitro Etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2: 8-14, 2015. Full Text Online

1. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Carbonic Anhyrase from Capoeta Capoeta Umbla ( Heckel, 1843) Gills and Toxicological Effects of Some Metals on Enzyme Activity. The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), April 11-15, 2012, Antalya-TURKEY.

2. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Yeliz DEMİR, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. The Effect of Al3+ and Hg2+ on Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Capoeta umbla kidney. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 Mayıs 2014, Antalya-TURKEY.

3. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Mesut IŞIK, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Capoeta umbla Kidney and Inhibition Effects of Imidacloprid and Lambda-cyhalothrin on Enzyme Activity. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 Mayıs 2014, Antalya-TURKEY.

4. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Effect of Some Metals on Glutathione Reductase Activities from Capoeta trutta Liver In Vitro. International Symposium on Environmental Sciences of Van, 04-07 Haziran 2014, VAN.

5. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Capoeta capoeta umbla Liver and Toxicological Effects of Some Metals on Enzyme Activity. International Symposium on Environmental Sciences of Van, 04-07 Haziran 2014, VAN.

6. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. In vitro Effects of Some Metals on Capoeta trutta Liver Glucose 6-phosphate Dehydrogenase. FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 25-27 Eylül 2014, TRABZON.

7. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Glutathione Reductase from Capoeta capoeta umbla Liver and Investigation of The Effects of Some Metal Ions on Enzyme Activity. FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 25-27 Eylül 2014, TRABZON.

8. Işık, M., Demir, Y., Kırıcı, M., Demir, R., Şimşek, F., Beydemir, Ş. Investigation of the Effects of Antiepileptic Drugs on PON1, GST and AChE Activities in Serum of Adult Patients with Epilepsy. III. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 10-12 September 2014, Izmir. 

9. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Metin BÜLBÜL. In vitro toxicity effects of some insecticides on gilthead sea bream (Sparus aurata) liver glucose 6-phosphate dehydrogenase. 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-29 Ağustos 2016, Makedonya/ÜSKÜP.

10Mahinur KIRICI, Şükrü Beydemir. Effects of Some Heavy Metals on the Activities of Goat (Capra aegagrus hircus) Kidney Aldose Reductase Enzyme. 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-29 Ağustos 2016, Makedonya/ÜSKÜP. (Sözlü)

11. Mahinur KIRICI, Şükrü Beydemir. Purification and Characterization of Goat (Capra aegagrus hircus) Kidney Aldose Reductase. 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-29 Ağustos 2016, Makedonya/ÜSKÜP. (Poster)

12. Muammer KIRICI, Can Ali AĞCA, Mahinur KIRICI, Helena V. SUKHARENKO, Victor S NEDZVETSKY. The effects of CuSO4.5H2O on Glial Fibrillary Acidic Protein and PARP expression in Capoeta umbla brain tissue. International Conference on Biological Sciences (ICBS2016), 21-23 Ekim 2016, KONYA.

13.  Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Mahinur KIRICI. Effects of copper sulphate pentahydrate on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in gill of the freshwater fish, Capoeta umbla. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA2016), 3-5 Kasım 2016, ANTALYA.

14. Muammer KIRICI, Muhammed ATAMANALP, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. Inhibition effects of some metals on the freshwater fish Capoeta umbla kidney glutathione reductase. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA2016), 3-5 Kasım 2016, ANTALYA.

 

1. Mahinur ÇAM, Şükrü BEYDEMİR, Metin BÜLBÜL. Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Çipura Karaciğer ve Solungaç Dokularından Saflaştırılması ve Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Metal İyonlarının Etkilerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-02 Temmuz 2011, ERZURUM.

2. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Antibiyotiklerin İn VitroEtkilerinin İncelenmesi. Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran 2013, BURSA.

3. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Bazı MetallerinCapoeta trutta Solungaç Dokusundan Saflaştırılan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine In VitroEtkilerinin İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2014, ELAZIĞ.

4.Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Capoeta capoeta umbla Solungaç Dokusundan Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metal İyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2014, ELAZIĞ.

5. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. Gökkuşağı Alabalığı Böbreğinden Aldoz Redüktaz Enziminin Kısmi Olarak Saflaştırılması ve Bazı Metallerin Enzim Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015, ANTALYA.

6. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. Aldoz Redüktaz Enzimin Gökkuşağı Alabalığı Böbreğinden Kısmi Olarak Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015, ANTALYA.

7. Muammer KIRICI, Harun ARSLAN, Mahinur KIRICI. Pestisit Sinerjisi Uygulanan Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularında Süperoksit Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015, ANTALYA.

Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences (TURKJANS)

1. Gökkuşağı Alabalığı dokularından Aldoz Redüktaz enziminin saflaştırılması, kinetik özelliklerinin belirlenmesi, bazı ilaç ve kimyasal maddelerin enzim aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi.Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 01.12.2013-01.12.2014. ERZURUM.

1. HACCP Sertifikalı Eğitim Programı, 12-13 Ocak 2007, ERZURUM.

2. Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler Yaz Okulu, 05-07 Temmuz 2007, ERZURUM.

3. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, 04-09 Temmuz 2011, ERZURUM.

4. RT-PCR: mRNA Ekspresyonu Kursu, 11-13 Mayıs 2016, BİNGÖL