NİHAL İPEK

Öğr. Gör. NİHAL İPEK

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

Email : nipek@bingol.edu.tr

Dahili : 4095

Oda No : C3-06


 

Nihal İPEK Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı. Lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde yaptı.  Lisans sonrası medya, eğitim ve danışmanlık alanında çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2014 yılından itibaren Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 2005
Yüksek Lisans  Pazarlama Programı Beykent Üniversitesi 2010

 

Halkla İlişkilerin Temelleri

Sosyal Hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim

Halkla İlişkiler Uygulamaları

Halkla İlişkiler Stratejileri

Kişilerarası İletişim

İmaj Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Etkinlik Yönetimi

Örgütsel Davranış

 

 

 

İPEK, N., YILDIZ, İ. , "Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otellerin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanım Durumları (Elazığ, Malatya, Erzurum, Bingöl, Muş, Van Örneği)", JAVSTUDIES-International Journal of Academic Value Studies, Vol:3, Issue:16; November 2017, pp:104-114 (ISSN:2149- 8598 ) (Full Text Online)

İPEK, N., YILDIZ, İ. , "Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otellerin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanım Durumları (Elazığ, Malatya, Erzurum, Bingöl, Muş, Van Örneği)", Avrasya Zirvesi-Uluslararası Kültür Ve Turizm Kongresi,  17-21 Temmuz 2017, Ankara.

İPEK, N. (2020). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fotoğraf Stüdyolarının Gelişimi, Kurtuluş Yılmaz Genç (Ed.),  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ekonomi, Öne Çıkan Sektörler içinde  (s.245-269)  Ankara: Astana Yayınları.