ÜMİT AYDIN

Öğr. Gör. ÜMİT AYDIN

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Email : umitaydin@bingol.edu.tr

Dahili : 4149

Oda No : 4AD-02


Doğum: Antalya

Doğum Tarihi: 1987

EĞİTİM

İlköğretim: Ermenek İÖO, Dr İlhami Tankut İÖO

Lise: Antalya Lisesi

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yüksek Lisans: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD

DENEYİM

Antalya Havalimanı ( 2014-2015) : ICF, Satış ve Operasyon

Türk Hava Yolları (2015-2016) TGS : Uçuş ve Harekat Memuru

İstanbul Aydın Üniversitesi(2017-2020) : Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Kabin Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi

Bingöl Üniversitesi (17.02 .2020-......) : Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi

SERTİFİKA VE BELGELER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (2015-29906) : SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ 

TÜRK HAVA YOLLARI TGS(357955-2015) : YOLCU GÜVENLİĞİ KURS-5 

TÜRK HAVA YOLLARI TGS(357955-2015) : UÇAK DENGE VE BALANCE EĞİTİMİ

TÜRK HAVA YOLLARI TGS(357955-2015) : UÇUŞ EMNİYETİ 

TÜRK HAVA YOLLARI TGS(357955-2015) : UÇUŞ OPERASYON EĞİTİMİ ( UÇAK İÇİ VE DIŞI HİZMETLERİN KOORDİNE EDİLMESİ)

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU DERS VERME DENEYİMİ

HAVACILIK KURALLARI 

SİVİL HAVACILIKTA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 

HAVAYOLU PAZARLAMASI 

YER HİZMETLERİ VE RAMP 

HAVACILIK GÜVENLİĞİ 

HAVA TERMİNAL PLANLAMASI 

HAVA TRAFİK KONTROLÜ 

HAVACILIK İNGİLİZCESİ 

HAVACILIKTA MESLEKİ İNGİLİZCE 

KABİN HİZMETLERİ PERFORMANS EĞİTİMİ 

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 

SİVİL HAVACILIKTA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

TEHLİKELİ MADDELER 

 

İlköğretim : Ermenek İÖO, Dr. İlhami Tankut İÖO

Lise : Antalya Lisesi

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yüksek Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD

Sivil Havacılık Deneyimi     :           Türk Hava Yolları, TGS Yer Hizmetleri, Antalya Havalimanı -, Uçuş Harekat Memuru

                                              :           Antalya Havalimanı - ICF  A.Ş., Satış ve Operasyon

Yurt Dışı Deneyimi               :          Trident SeaFoods Company/Seattle USA, Processing and

      Quality Control Personal - Work and Travel Programı

Sivil Havacılığa Giriş

Sivil Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemleri

Havacılık Kuralları

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri

Kabin Ekibi ve Performans Eğitimi

Hava Terminal Planlaması

Tehlikeli Maddeler

Hava Trafik Kontrolü

Havaalanlarında Kar ile Mücadele Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Maliyeti https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1169998

ALANINDA YAYINLANMIŞ MAKALE

Hileli finansal raporlama: bağımsız denetçilerin meslek etiği ve hileli finansal raporlamaya bakış açılarına yönelik bir araştırma

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2018-cilt-23-sayi-1-yazi16-23022018.pdf

Impact on The Airline Companies of Economic Indicator: The Case Of Turkey. 5th International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress. Öğr. Gör. Ümit AYDIN