AHMET TÜRKOĞLU

Öğr. Gör. AHMET TÜRKOĞLU

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ

Email : aturkoglu@bingol.edu.tr

Dahili : 4138

Oda No : A4-01


Öğretim Görevlisi Ahmet TÜRKOĞLU, 1980 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 1999 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü kazandı. 2003 yılında İşletme Bölümünü bitirerek lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak devam etmiştir. 2010-2012 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Öğretim Görevlisi Ahmet TÜRKOĞLU; 2008 – 2010 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Başkanı ve 2010 – 2012 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2013 yılında Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Öğretim Görevlisi Ahmet TÜRKOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

LİSANS: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

YÜKSEK LİSANS : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

 

Finansal Muhasebe

Muhasebe Mevzuatı ve Meslek Etiği

Muhasebe Denetimi

Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Uygulamaları ve Ticari Belgeler