VOLKAN TUNCEL

Öğr. Gör. VOLKAN TUNCEL

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ

Email : vtuncel@bingol.edu.tr

Dahili : 4112

Oda No : C3-05


1987 yılında Malatya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladım. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazandım. 2010 yılında bu bölümden mezun oldum. 2014 yılında Atatürk  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşlemteciliği ve Otelcilik Bilim Dalında yüksek lisans, 2018 yılında ise yine aynı üniversitede doktora eğitimimi tamamladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YL) (TEZLİ) 2016

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR) 2018 Devam Ediyor

Turizm Pazarlaması

Turizm Rehberliği

Genel Ekonomi

Destinasyon Yönetimi ve Organizasyonu

Arkeoloji

Sağlık Turizmi

 

N. BİLİCİ and V. TUNCEL, “Müşteri Değer Algısı İle Hedef Maliyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  Bir Otel İşletmesi Örneği,” OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol. 11, no. 18, pp. 1408–1436, Jun. 2019.

  1. Tuncel, V., ve Çavuş A. (2019). Bingöl İli Turizm Potansiyelinin Yerel Paydaşlar Tarafından Belirlenmesi , III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 26-29Eylül, Van.