SERHAT ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi SERHAT ARSLAN

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ

Email : serhatarslan@bingol.edu.tr

Dahili : 4162

Oda No : C3 - 02


Serhat ARSLAN, 1984 yılında Denizli’de doğdu. İlköğretimine Denizli’de başlayan Arslan, ilk ve ortaöğretimini Antalya’da bitirdi. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık (Almanca) Bölümü’nde başladığı lisans öğreniminden 2007 yılında mezun oldu. Aynı zamanda 2008 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yandal öğrenimini tamamladı. 2006 Bahar yarıyılında “Erasmus Programı” çerçevesinde Avusturya’da Graz Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Çeviribilim Enstitüsü’nde öğrenim gördü. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercim-Tercümanlık (Almanca) EABD’da başladığı yüksek lisans öğrenimini 2010 yılında "Çeviri Kuramlarının Çeviri Pratiğindeki Yeri ve Önemi" başlıklı teziyle tamamladı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim EABD’da doktora programına kabul edilerek 2017 yılında “Etiğin Çeviri Alanındaki Yeri ve Önemi” başlıklı teziyle doktora öğrenimini tamamladı. Aralık 2009 – Şubat 2015 arasında Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı ve aynı görevi Şubat 2015 ile Kasım 2019 arasında aynı fakültenin Felsefe Bölümü’nde sürdürdü. Kasım 2019 itibariyle de Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Turist Rehberliği Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, Mütercim Tercümanlık (Almanca) - 2007

Lisans - Yandal: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı - 2008

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) EABD - 2010

Doktora: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) EABD - 2017

Dr. Öğr. Üyesi / Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Turist Rehberliği Programı / 2019 - 

Arş. Gör. Dr. / Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakülktesi, Felsefe Bölümü / 2017 - 2019

Arş. Gör. / Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakülktesi, Felsefe Bölümü / 2015 - 2017

Arş. Gör. / Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakülktesi, Çeviribilim Bölümü, Mütercim Tercümanlık (Almanca) ABD (16.02.2015 tarihinden itibaren 13/b maddesi uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne görevlendirme) 2009 - 2015

STR1102

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

STR1112

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

STR2202       

Mesleki Uygulamalar

STR2212

Turizm ve Çevre

OSD86

Etik ve İnsani Değerler

Arslan, S., “Çeviri Etkinliğinde Çeviri Etiğinin Önemi ve Etik Sorunların Felsefe Temelinde Yeniden Değerlendirilmesi,” Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), 2 (3), ss.211-225 (2016).

Arslan, S., “The Importance of the Basic Philosophy Teaching within the Framework of the Translation of Philosophical Texts in Academic Translation Teaching,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, ss.759-765 (2015).

Arslan, S., “TS EN ISO 17100 with Regards to Ethics of Translation,” 4th International Conference on Humanities and Educational Research (ICHER), s.7, İstanbul (08.12.2017 - 10.12.2017).

Çötok, T. ve Arslan, S., “Utilitarianism vs. Pragmatism,” 4th International Conference on Humanities and Educational Research (ICHER), s.14, İstanbul (08.12.2017 - 10.12.2017).

Arslan, S., “Çeviri Eğitiminde Çeviri Etiği Dersinin Temellendirilmesine Yönelik Bir Öneri,” ICQH 2017 - International Conference on Quality in Higher Education, s.41, Sakarya (07.12.2017 - 08.12.2017).

Arslan, S., “Platon'un Eğitim Anlayışı,” ICQH 2017 - International Conference on Quality in Higher Education, s.197, Sakarya (07.12.2017 - 08.12.2017).

Arslan, S., “Çeviri Etiğinde Çevirmenin Konumu,” RESSCONGRESS - Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, s.63, Bandırma (03.10.2017 - 05.10.2017).

Arslan, S. ve Ünlütepe, M., “Türk Kanun Metinlerinin Hazırlanması Sürecinde Diliçi Çeviri Etkinliği,” 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, ss.108-109, Samsun (22.09.2017 - 23.09.2017).

Tosun, M. ve Arslan, S., “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” Örneğinde Çevirmenlere Yönelik Belirlenen Etik Normlar Üzerine ‘Çeviri Etiği’ Çerçevesinde Bir Değerlendirme,” 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, ss.109-110, Samsun (22.09.2017 - 23.09.2017).

Arslan, S., “Utilitaryanizm Temelinde Çağdaş Çeviri Anlayışları Hakkında Bir Değerlendirme,” 3rd International Conference on Challenges in Literary Translation, s.20, İstanbul (18.04.2016 - 19.04.2016).

Arslan, S., “Akademik Çeviri Eğitiminde Hukuk Çevirisi,” 8th World Conference on Educational Sciences (WCES 2016), s.52, Madrid (04.02.2016 - 06.02.2016).

Arslan, S., “The Importance of Translation Ethics and Its Basis,” International Conference on Social Sciences and Educational Research (ICSER 2015), Antalya (29.10.2015 - 31.10.2015).

Tosun, M. ve Arslan, S., “Çeviri Alanında Kuram-Uygulama İlişkisine Yeni Bir Bakış Açısı: “Kuram-Uygulama İlişkisi mi? Kuram-Pratik İlişkisi mi?,” XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozumu (Gönüllülük ve Hoşgörü), Sakarya (13.10.2011 -14.10.2011), Cilt II, ss.64-77, E-Yayın, 2014.

 

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), Cilt: III, Sayı: 6 (2017).

“Sakarya'da Hukuk Algısı ve Hukuk Çevirileri”, Sakarya Üniversitesi BAPK, Proje No: 2014-03-08-001 / 15.07.2014 - 15.07.2016.

"Çok Dilli Çeviribilim Sözlüğü", Sakarya Üniversitesi BAPK, Proje No: 2007 02 16 001, 2007-2010  

Kitap Çevirisi: Schelling, F.W.J., Sanat Felsefesi (Philosophie der Kunst), Çev. Merve Ertene ve Serhat Arslan, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2017.

Arslan, S., “Diliçi Çeviri: Hukuk Metinlerinin Günümüz Türkçesine Uyarlanması Örneği ve Hukuk Terminolojisine Bağlı Sorunlar," Terminoloji ve Çeviri, ed. F. Çoban, ss.123-140, Aktif Yayınevi, 2019.

Arslan, S., “Çeviri Etiği ve "Üç Aşamalı Etik Değerlendirme Modeli" Çerçevesinde Çevirmenlerin Karşılaşabilecekleri Sorunlara Yönelik Çözümlemeler,” Çevirmen Psikolojisi,  ed. F. Çoban ve M. C. Odacıoğlu, ss.283-304, Gece Kitaplığı, 2018.

Arslan, S., “Akademik Çeviri Eğitiminde Hukuk Çevirisi Çerçevesinde Temel Hukuk Eğitiminin ve Hukuk Metinlerinin İncelenmesinin Önemi,” Kültürlerarası Çalışmalar / Prof. Dr. İlyas Öztürk'e Armağan, ed. F. Şan ve E. Akkan, ss.451-464, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2018.

Arslan, S., “Utilitaryanizm Temelinde Çağdaş Çeviri Anlayışları,” Social Sciences: A Fresh Start / Sosyal Bilimler: Yeni Bir Başlangıç, ed. T. Çötok ve Y. Şahin, ss.346-351, Sarajevo, Dobra Knjiga d.o.o., 2016.

Arslan, S. ve Balkul H. İ, “The Place and the Importance of Mother Language in Translation Education: Turkish Case”, Interdisciplinary Humanities Research: A Turkish Perspective, ed. T. Han, ss.53-64, New York, Untested Ideas Research Center, 2015.