İLYAS YILMAZ

Öğr. Gör. İLYAS YILMAZ

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Email : iyilmaz@bingol.edu.tr

Dahili : 4130

Oda No : A4-03


10/08/1980 yılında Elazığ'da doğdu .İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini 2004 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra 2005-2007 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Programında yüksek lisansını tamamladı.2010 yılında Malatya'da Askerlik görevini kısa dönem olarak tamamladı. 2002-2016 yılları arasında kendi kurmuş olduğu ticari işletmesinde çalıştı.15 Şubat 2016 tarihinden itibaren  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Lisans: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi;İşletme Bölümü, 2000-2004

Yüksek lisans: Selçuk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2005-2007

Doktora: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı, 2016-2020

Genel Muhasebe

Maliyet Muhasebesi

Dönemsonu Muhasebe İşlemleri

Ticari Belgeler

Mali Tablolar Analizi

Para ve Sermaye Piyasaları

Ticari Matematik

Kamu ve Özel Kesim Yapısı

Türk Vergi Sistemi

YDS:65,00

YÖKDİL:75,00

1.Yılmaz, İlyas ve Güneş, Recep, (2019) "Türkiye’de Kamu Kurumları İç Denetim Faaliyetleri Sürecinin Avrupa Komisyonu İlerleme Raporları Kapsamında Değerlendirilmesi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(11), s.784-792  Full Text Online