EMİNE KAYA

Öğr. Gör. EMİNE KAYA

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

Email : eguler@bingol.edu.tr

Dahili : 4126

Oda No : A4-02


DERECE BÖLÜM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans İşletme Sakarya Üniversitesi 2008-2012
Yüksek Lisans Muhasebe-Finansman Sakarya Üniversitesi 2012-2015
Doktora Muhasebe- Finansman Sakarya Üniversitesi 2015- Devam ediyor

 

İngilizce (YDS  Sonbahar Dönemi, 2014) : 72,50

İngilizce (YÖKDİL Kasım, 2017) : 81,25

GÜLER, Emine. "The Relationship of Corporate Governance and Financial Performance an Application on Manufacturing Enterprises Covered by ISE Corporate Governance Index" , Journal of Applied Research in Finance and Economics ,Vol.3 , Issue. 3-2,  ISSN:  2458-8083 ,2017, Full Text Online

GÜLER, Emine. "An Evaluation of IFRS Advantages from the Accountant Profession’ Perspective within the Scope of Selected Studies" , Research Journal of Polıtıcs, Economıcs and Management, Vol.5 , Issue.4 , ISSN: 2147-7035 , 2017, Full Text Online

GÜLER, Emine. TUNAHAN, Hakan. "Fınancıal Literacy: A Research on Household" , Journal of Business Science , Vol.5, Issue.3 , ISSN: 2148-0737, 2017, Full Text Online

 

GÜLER, Emine. “Finansal Okuryazarlık Üzerine Literatür Taraması" , II. Uluslararası Muhasebe-Finans  Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa [PDF]

2012-2016 Dönemi Finans Alanında 25 Tez Arasından Seçilen En İyi Yüksek Lisans Tez Çalışması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017