UMUT ÖKKEŞ DEMİR

Öğr. Gör. UMUT ÖKKEŞ DEMİR

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Email : uodemir@bingol.edu.tr

Dahili : 4149

Oda No : 4AD-02


Lise

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi

Lisans

Kocaeli Üniversitesi - İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi AnaBilim Dalı

Doktora

Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AnaBilim Dalı

Araştırma Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Kamu Yönetimi

Yerel Yönetimler

Türkiye'nin İdari Yapısı

Kamu Personel Yönetimi

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Sosyal Politika

“Küreselleşme Süreci’nde Kamu Personel Yönetimi” başlıklı sunum, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, II. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Mayıs, 2016)