ESRA GÜR

Öğr. Gör. ESRA GÜR

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Email : egur@bingol.edu.tr

Dahili : 4097

Oda No : C4-08


DERECE ................ BÖLÜM / PROGRAM ÜNİVERSİTE .....................................................
Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye A.B.D

Tez: Ortaöğretim Öğrencilerinde Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı: Bingöl İli Örneği

İnönü Üniversitesi
 

 

 

 

 

 

GÖREV ADI GÖREV YERİ BÖLÜM PROGRAM BAŞLAMA TARİHİ
Öğretim Görevlisi Bingöl Üniversitesi Finans Bankacılık ve Sigortacılık Maliye  17/02/2016
GÖREV ADI GÖREV YERİ
Muhasebe Turkcell / S.Telemarket Ltd. Şti.
Yrd.Muhasebe E. Samsun SMMM Odası / Avrupa Birliği Programı
TÜRMOB TESMER SMMM Staj Samden Samson Bağımsız Dış Denetim ve SMMM A.Ş.
Muhasebe Müdürü Güven Kırt.Büro Malzemeleri 

 

 
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı 

Teorik   Uygulama

2018-2019

Güz

Kamu Maliyesi  3  1 77
Bütçe Teorisi ve Politikası 2 1 34
Bilgisayarlı Muhasebe 2 1 35
Dış Ticaret İşlemleri 2 0 28
Türkiye Ekonomisi 3 0 29
       
       

 

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı 

Teorik   Uygulama

2018-2019

Bahar

Vergi Hukuku  2 1 45
Vergi Uygulamaları 0 3 25
Devlet Borçlerı 2 1 45
Türkiye Ekonomisi 2 1 45
Mesleki  Uygulamalar      
............................................      
       

 

Yabancı Dil
İngilizce
................................................................................................................................................................................................................  
5. GÜR, E., Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü: İzaha Davet Müessesesi, Tax Disputes At The Administrative Stage the Solution: Explanation Invitation Institution, International Social Sciences Studies Journal, 4(28) Aralık 2018, ss. 6499-6506 [Full text online] [PDF]
4. GÜR, E., Muhasebe Meslek Etiği, Accounting Professional Ethics, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi / Adam Academy Journal of Social Sciences, Cilt: 8, Sayı: 2, Aralık 2018, ss. 413-449 [Full text online] [PDF]

3. GÜR, E., Kamu Harcamalarının Finansmanında Dış Borçların Etkisi, Effects of External Debts on Financing Public Expenditures, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science Yıl: 5, Sayı: 27, Eylül 2018, ss. 298-314 [Full text online] [PDF]

2. GÜR, E., YILDIZ, İ., Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde "Vergi Ahlakı Ve Vergiye Gönüllü Uyum" (Medya ve İletişim ile Maliye Programları Özelinde), (Attitudes and Behaviors Towards Tax Within the Framework of Tax Ethics and Voluntary Tax Compliance: (In the Case Of Finance and Media and Communication Program Students) ), Kesit Akademi / The Journal Kesit Akademy  YIL: 3, Sayı: 10, Aralık 2017, ss. 692-714, [Full text online] [PDF]

1. GÜR, E., YILDIZ, İ., Vergi Algısı ve Bilinci Üzerine Bir Araştırma: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Vergi Bilinci, A Study On Perceptıon and Awareness Of Tax In Students Of Social Sciences Vocational School, Volume 4(5), Route Educational and Social Science JournalAğustos 2017, ss. 81-97, [Full text online] [PDF]

................................................................................................................................................................................................................  

1. GÜR, E., Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bülten, Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Muhasebe Mesleğinde Etik Sorunu: Bingöl İli Özelinde, Ekim 2018, ISSN 1307-7554, Bülten Yayın No:217., Sayfa 45-50. [Full text online] [PDF]

 

................................................................................................................................................................................................................
16. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), AŞIRI KİLOYLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI ARACI: OBEZİTE VERGİSİ, I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7-9 ARALIK, MALATYA
15. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERDE MUHASEBE MESLEĞİNE BAKIŞ: MALİYE PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDE BİR ARAŞTIRMA, I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7-9 ARALIK, MALATYA
14. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA WEB SİTESİ KULLANIMI, IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7-9 ARALIK , ERZURUM. 
13. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), 29. VERGİ HAFTASI AFİŞLERİNİN GÖRSEL İLETİŞİM KAPSAMINDA İNCELENMESİ, I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7-9 ARALIK, MALATYA
12. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), GÖRSEL İLETİŞİM AÇISINDAN VERGİ HAFTASI AFİŞLERİNİN MEDYA VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7-9 ARALIK, ERZURUM. 
11. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), VALİLİKLERİN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA WEB SİTESİ KULLANIM DURUMLARI (BİNGÖL VALİLİĞİ WEB SİTESİ’NE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ), IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7-9 ARALIK, ERZURUM. 
10. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), "KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANINDA DIŞ BORÇLARIN ETKİSİ", III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 20-22 NİSAN, MARDİN.
9. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), "MANŞET HABERLERDE HABER YAZIM HATALARI ÖRNEKLERİ (BİNGÖL GAZETESİ ÖRNEĞİ)", III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 20-22 NİSAN, MARDİN. 
8. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2018), "5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KONTROL KANUNUNA GÖRE BÜTÇENİN UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", II. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLERİ KONGRESİ 9-11 ŞUBAT, ŞANLIURFA. [PDF]
7. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2018), "YEREL GAZETELERDE HABER YAZMA KURALLARININ İHLALİ VE YAZIM YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (BİNGÖL GAZETESİ ÖZELİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ)"II. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLERİ KONGRESİ 9-11 ŞUBAT, ŞANLIURFA. [PDF]
6. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2017), "KADINA ŞİDDETTE MEDYANIN ROLÜ (BİTLİS İLİNDE ORTAÖĞRETİM SON SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLER ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA", I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 7-10 ARALIK, MARDİN. [PDF]
5. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2017), "VERGİLEMEDE EKONOMİK ETKİNLİK VE OPTİMALİTENİN SAĞLANMASI: GÜNÜMÜZDE OPTİMAL VERGİLEME ÇERÇEVESİNDE GELİR VERGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 7-10 ARALIK, MARDİN. [PDF]
4. YILDIZ. İ., GÜR, E., (2017), "BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HABERLERİNİ TAKİP ETME DURUMLARI"I. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLERİ KONGRESİ 8-12 KASIM, HOTEL EL-RUHA,  ŞANLIURFA. [PDF]
3. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2017), "AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", I. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLERİ KONGRESİ 8-12 KASIM, HOTEL EL-RUHA,  ŞANLIURFA. [PDF]
2. GÜR, E., YILDIZ. İ., (2017), "VERGİ AHLAKI VE VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM ÇERÇEVESİNDE VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLAR: MALİYE İLE MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDE ANKET ARAŞTIRMASI",  III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 26-28 EKİM, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ. [PDF)
1. GÜR, E., YILDIZ, İ., (2017), "VERGİ ALGISI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE VERGİ BİLİNCİ", II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 18-19-20 MAYIS, ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, ALANYA. [PDF]
................................................................................................................................................................................................................  
2. BİNGÖL İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI LİSELERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI, ORTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 11.04.2018-18.12.2018, ULUSAL.

1. ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ KAPSAMINDA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN BİLDİRİMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI, ORTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 11.04.2018-18.12.2018, ULUSAL. 

KİTAP..................................................................................................................................................................................................  

1. Esra GÜR,  (2019). Vergi Bilinci Vergi Ahlâkı, Bursa: Dora Yayınları. ISBN: 978-605-247-143-2

 

KİTAP..BÖLÜMÜ.........................................................................................................................................................................  

2. GÜR, E., Güncel İşletme Araştırmaları, (2018), Iksad Publications, ISBN: 978-605-7510-71-6, Vergi Uyumu Kavramı ve Teorik Çerçevesi, Sayfa 5-44. [Full Text online] [PDF]

1. YILDIZ, İ., GÜR, E., Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - 2, (2018), Ankara, Gece Kitaplığı Yayınevi,  ISBN: 978-605-288-395-2. "Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Haberlerini Takip etme Durumları (Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bir Araştırma) ", Sayfa: 9-27. [Full Text online] [PDF]

 

TÜRMOB  

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

 

DÜZENLEYEN

ORGANİZASYON

ESER ADI

DERECE

ANKARA SMMMO Turan Veldet Velidedeoğlu Makale Yarışması (2018) Muhasebe Mesleğinde Etik ve Etiksel Sorunlar (Bingöl İli Muhasebe Meslek Mensupları Örneği) Türkiye.3.'sü