BURCU BATGA

Öğr. Gör. BURCU BATGA

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

Email : bbatga@bingol.edu.tr

Dahili : 4134

Oda No : A4-04


DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 2006-2011
Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim Dalı/ Yönetim ve Organizasyon Programı Dokuz Eylül Üniversitesi 2011-2014
Doktor İşletme Ana Bilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Programı İnönü Üniversitesi  2016- Devam Ediyor

 

GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Öğretim Görevlisi Bingöl Üniversitesi 21/11/2014  

Genel İşletme

İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik Yönetim

Toplam Kalite Yönetimi 

Kriz ve Stres Yönetimi

Meslek Eğitimi 

Girişimcilik

Performans Yönetimi

 • BATGA, B. Termal Turizm Kapsamında Benchmarking (Kıyaslama) Çalışması: Bingöl Afyonkarahisar Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, 2016, 3:4, 23-31. (Full Text Online)
 • KEMENT, Ü., BATGA, B. Bingöl’de Termal Amaçlı Hizmet Veren İşletmelerin Rekreatif ve Turistik Açıdan Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies  2016, 4:4, 57-74. (Full Text Online)
 • ÖZDEMİR, L., BATGA, B., UÇAR, B. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algılarını Etkileyen Demografik Niteliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2019, 10:24, 212-228. (Full Text Online)
 • KEMENT, Ü., BATGA, B. Mobbing’in Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eğlence ve İkram Amaçlı Hizmet Veren Rekreasyon İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016, 8:4, 400-420. (Full Text Online) 

 

 

 • ÖZDEMİR, L., UÇAR, B., BATGA, B. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algılarını Etkileyen Demografik Niteliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV, 11-12 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • ÖZDEMİR, L., BATGA, B.,  UÇAR, B. Sosyal Ağ Kullanımının Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerine Etkisi, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • BATGA, B., CEYHAN, S. İşyeri Nezaketsizliğinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştrıma, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 26-28 Nisan 2019, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
 • CEYHAN, S., BATGA, B., ÇAVUŞOĞLU, S. Hizmet Sektöründe Çalışanların İş Yeri Nezaketsizliğine Yönelik Algılarının Demografik Özelliklere Göre Analizi: Bingöl İlinde Bir Alan Çalışması, International Black Sea Coastline Countries Symposium, 2-5 Mayıs 2019, Batum, Gürcistan.
 • BATGA, B., CEYHAN, S., YILTAY, S. Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesinde Psikolojik Sermayenin Rolü, 3. Uluslararası EMI Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Haziran 2019, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs, Lefkoşa.
 •  CEYHAN, S., YILTAY, S., BATGA, B. Duygusal Zeka ile Girişimcilik Eğilimi Arasında Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü: Çukurova Üniversitesinde Bir Alan Araştırması, 3. Uluslararası EMI Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Haziran 2019, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs, Lefkoşa.
 • BATGA, B. TOZKOPARAN, G. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Bu Rollerin İş ve Özel Yaşam Dengesine Olan Etkisi: Özel Sektörde Bir Araştırma, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 7-8 Kasım 2014, Melikşah Üniversitesi, Kayseri, ss:735-744.

BATGA, B., (2018) "YEREL KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK", Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünmek, (Ed. B. Bağış). Berkeley Pressbooks (https://berkeley.pressbooks.pub/yerelkalkinma/chapter/yerel-kalkinma-ve-girisimcilik/) 

 

 • Bingöl Üniversitesi, Bingöl Turizm Çalıştayı, 16-18 Nisan 2016. (Düzenleme Kurulu ve İzleme Komisyonu Üyeliği)
 • Türk Standartları Enstitüsü,  TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi, 03-04 Mart 2018, Antalya.
 • Türk Standartları Enstitüsü,  TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, 03-04 Mart 2018, Antalya.
 • Bingöl Üniversitesi, Tubitak Destekli Yerel Kalkınma Çalıştayı, 27 Nisan 2018. (Raportör)