Genel Bilgiler

Meslek Yüksek Okulumuzun temelini oluşturan Bingöl Meslek Yüksek Okulu 1983 yılında Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 2007 yılında Bingöl Üniversitesinin kurulmasıyla Bingöl Üniversitesinin bünyesine katılmıştır. Bingöl Üniversitesi Senato kararı ile 2010 yılında Yüksek Okulun ismi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmiştir. Bu kararla beraber halihazırda eğitim ve öğretime devam eden İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları Yüksek Okulumuza bağlanmıştır. 2020 yılı itibariyle Meslek Yüksek kulumuz bünyesinde 54 Akademik personel ve 6 İdari personel görev yapmaktadır.

BÖLÜMLER ve PROGRAMLAR

Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde 10 ayrı bölümde 17 farklı program bulunmaktadır. Bunlar:

 • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
  • Çağrı Hizmetleri Programı
 • Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
  • Maliye Programı
 • Hukuk Bölümü
  • Adalet Programı
 • Muhasebe ve Vergi Bölümü
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
 • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
  • Özel Güvenlik ve Koruma Programı
  • Sosyal Güvenlik Programı
 • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
  •  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
  • Aşçılık Programı
 • Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
  • Medya ve İletişim Programı
  • Dijital Medya ve Pazarlama
 • Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
  • Turist Rehberliği Programı
 • Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Yerel Yönetimler Programı
 •  Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
  • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı

Meslek Yüksek Okulumuzda öğrenci yetiştirmenin yanı sıra mevcut akademik personelin bilimsel çalışmalarının yürütülmesi de desteklenerek ülkemizin ve özelde yakın çevresi olan Bingöl İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

MİSYON

Bilimsel araştırma, çalışma yöntemleri ve yayınları ile çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanları rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim öğretimle, Atatürk ilke ve İnkılapları ışığında, Türkiye Cumhuriyeti Kurumlarına sahip çıkan, yenilikçi, analitik düşünebilen, nitelikli, toplumsal sorumluluk bilinciyle donatılmış, özgüveni yüksek, nitelikli ara elemanları yetiştirmektir.

VİZYON

Dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adında taşıyan bir üniversitenin birimi olarak sunduğu hizmetlerin toplumsal, kültürel ve ekonomik refaha dönüştürülmesine öncülük eden; öğrencisi ve çalışanı başta olmak üzere tüm paydaşlar için sürekli çekim merkezi olan bir Meslek Yüksek Okulu olmaktır. Gerek öğretim elemanlarının danışmanlık hizmetleri gerekse öğrencilerin staj uygulamaları ile Meslek Yüksek Okul öğrencilerimizin iş dünyası ile uyumlaştırılması ve Yüksek Okul-Sanayi işbirliğinin sağlanmasıdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Meslek Yüksek Okulumuz TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Üniversitemiz yönetim anlayışı doğrultusunda, iç ve dış paydaşların katkıları ve nitelikli personeli ile sürekli geliştirilen eğitim hizmeti sunmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.