Genel Bilgiler

Yüksek Okulumuzun temelini oluşturan Bingöl Meslek Yüksekokulu 1983 yılında Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 2007 yılında Bingöl Üniversitesi’nin kurulmasıyla Bingöl Üniversitesinin bünyesine katılmıştır. Bingöl Üniversitesi Senato kararı ile 2010 yılında Yüksekokulun ismi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Bu kararla beraber hâlihazırda eğitim ve öğretime devam eden İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları yüksekokulumuza bağlanmıştır. 2020 yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 48 Akademik personel ve 7 İdari personel görev yapmaktadır.

BÖLÜMLER ve PROGRAMLAR

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 9 ayrı bölümde 16 farklı program bulunmaktadır. Bunlar:

 • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (I. ve II. Öğretim)
  • Çağrı Hizmetleri Programı (I. ve II. Öğretim)
 • Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
  • Maliye Programı (I. Öğretim)
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı (I. Öğretim)
 • Hukuk Bölümü
  • Adalet Programı (I. Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Bölümü
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (I.Öğretim)
 • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (I. Öğretim)
  • Özel Güvenlik ve Koruma Programı (I. Öğretim)
  • Sosyal Güvenlik Programı (I. Öğretim)
 • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
  •  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (I. Öğretim)
  • Aşçılık Programı (I. ve II. Öğretim)
 • Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (I. ve II. Öğretim)
  • Medya ve İletişim Programı (I. ve II. Öğretim)
 • Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
  • Turist Rehberliği Programı (I. Öğretim)
 • Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • İşletme Yönetimi Programı (I. Öğretim)
  • Yerel Yönetimler Programı (I. Öğretim)

Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci yetiştirmenin yanı sıra mevcut akademik personelin bilimsel çalışmalarının yürütülmesi de desteklenerek ülkemizin ve özelde yakın çevresi olan Bingöl ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

MİSYON

Bilimsel araştırma, çalışma yöntemleri ve yayınları ile çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanları rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim öğretimle, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, Türkiye Cumhuriyeti Kurumlarına sahip çıkan, yenilikçi, analitik düşünebilen, nitelikli, toplumsal sorumluluk bilinciyle donatılmış, özgüveni yüksek, nitelikli ara elemanları yetiştirmektir.

VİZYON

Dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adında taşıyan bir üniversitenin birimi olarak sunduğu hizmetlerin toplumsal, kültürel ve ekonomik refaha dönüştürülmesine öncülük eden; öğrencisi ve çalışanı başta olmak üzere tüm paydaşlar için sürekli çekim merkezi olan bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. Gerek öğretim elemanlarının danışmanlık hizmetleri gerekse öğrencilerin staj uygulamaları ile Meslek Yüksekokul öğrencilerimizin iş dünyası ile uyumlaştırılması ve Yüksekokul-Sanayi işbirliğinin sağlanmasıdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Meslek Yüksekokulumuz TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Üniversitemiz yönetim anlayışı doğrultusunda, iç ve dış paydaşların katkıları ve nitelikli personeli ile sürekli geliştirilen eğitim hizmeti sunmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.