SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. EMRAH AKYÜZ’ÜN “ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” KİTABI ÇIKTI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. EMRAH AKYÜZ’ÜN “ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” KİTABI ÇIKTI

Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Akyüz’ün “Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma” kitabı çıktı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Akyüz tarafından ele alınan “Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma” başlıklı kitabı okurlarıyla buluştu. Kitapta, çevresel insan hakları üzerine teorik çalışmaların incelenmesinin yanı sıra ve Türkiye’nin çevresel insan hakları politikası bilimsel metot ile analiz ediliyor.

“Türkiye’de Çevresel İnsan Hakları Üzerine Yeterli Teorik Çalışma Bulunmamakta”

Dr. Emrah Akyüz kitabıyla ilgili olarak, “Çevre ve insan hakları ilişkisi 21. yüzyılda çevre bilimi literatüründe en çok tartışılan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevre sorunları tüm insanların sahip oldukları temel hak ve hürriyetleri etkilemektedir. Bu nedenle, insan hakları ve çevre ilişkisi üzerine uluslararası düzeyde çok sayıda akademik çalışma yapılmaktadır. Fakat bu çalışmalar Türkiye’de yeterli düzeyde değildir. Bu boşluğu doldurmak amacıyla ele alınan “Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma” başlıklı kitap, çevre ve insan hakları üzerine güncel akademik tartışmaları ortaya koyarak bu alanda en kapsamlı teorik bilgileri sunmaktadır” diye konuştu.

“Türkiye’nin Çevresel İnsan Hakları Politikasını Analiz Eden En Kapsamlı Ampirik Çalışma”

Dr. Emrah Akyüz, “Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma” kitabının Türkiye’nin  çevresel insan hakları politikasını doküman analiz yönetimi kullanarak inceleyen ilk akademik eser olduğunu söylerek, kitabın literatüre olan katkılarını, “1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesi ile birlikte, küresel ölçekte birçok ülke insan haklarını ulusal sınırları içerisinde garanti altına almaya başlamıştır. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. Türkiye’de yasal güvenceye aldığı temel insan hakları 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada şiddetini arttıran küresel ısınma, iklim değişikliği ve su kirliliği gibi çevre sorunlarının tehdidi altındadır. Bu riskleri önlemek için Türkiye birçok politikayı hayata geçirmiştir. Fakat Türkiye’nin çevresel insan hakları politikasını analiz eden kapsamlı bir akademik çalışma bulunmamaktadır. Türkiye’nin izlediği çevresel insan hakları politikasının başarılı olabilmesi için bu alanda bilimsel çalışmaların daha fazla hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kitap bu boşluğu doldurmak amacıyla ele alınmıştır” şeklinde açıkladı.

“Türkiye Çevresel İnsan Hakları Açısından Başarılı Bir Ülke”

Dr. Emrah Akyüz, kitabında Türkiye’nin çevresel insan hakları politikasını analiz ettiğini belirterek, “Türkiye, dünyada çevresel insan hakları kabul eden ilk ülkelerden bir tanesidir. Çevre hakkı üzerine ulusal sınırlar içerisinde yapılan yasal düzenlemeler ile Türkiye, küresel ölçekte çevresel insan haklarının gelişimine öncülük eden ülkelerden bir tanesidir. 1970’li yıllarda dünyada gelişmeye başlayan çevresel insan hakları, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de yasal güvence altına alınmaya başlamıştır. Türkiye’nin kabul ettiği çevresel insan hakları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bölgesel ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi uluslararası insan hakları standartlarındadır. Çevresel insan haklarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile çok erken dönemlerden bu yana güvence altına alınması, Türkiye’nin çevre ve insan haklarına önem verdiğini göstermektedir” dedi.