Öğr. Gör. Dr. Emrah Akyüz'ün Editörlüğünü Yaptığı “Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme” kitabı çıktı

“Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme” kitabı çıktı.

Üniversitemizin Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Akyüz’ün editörlüğünü yaptığı, Öğretim Görevlisi İlhan Bingöl’ün ve Öğretim Görevlisi Umut Ökkeş Demir’in bölüm yazarak katkı sağladığı ve 11 farklı üniversiteden 13 araştırmacının bölüm yazdığı “Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme” kitabı uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlandı.

“Kent ve Kentleşme Alanında Güncel Araştırma Konularını Kapsayan Bir Kitap”

Kitabın editörlüğünü yapan Dr. Emrah Akyüz kitapla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: “Sanayi Devrimi sonrası yaşanan iktisadi dönüşümle birlikte kırdan kente göç süreci hızlı bir artış göstermiştir. Metropollerde özellikle iş olanaklarının daha fazla olması nedeniyle dünya nüfusu hızla kentleşmektedir. Kalabalık insan nüfusuna ev sahipliği yapan şehirler; sosyolojik, ekolojik, iktisadi, kentsel vb. sorunlar ile karşı karşıyadır. “Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme” başlıklı bu kitap, kentlerin karşı karşıya kaldığı güncel sorunlara karşı çözüm sunan bilimsel çalışmaları okuyucularına sunmaktadır.”

“Öğrencilerin Faydalanabileceği Bir Ders Kitabı”

Dr. Emrah Akyüz kitapla ilgili şu bilgileri vermektedir: “Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme” başlıklı bu kitabın bir diğer önemli özelliği, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin faydalanabileceği bir ders kitabı formatında yazılmış olmasıdır. Bu akademik eser üniversitelerin kamu yönetimi, sosyoloji, siyaset bilimi ve yerel yönetimler gibi bölümlerinde ve programlarında okuyan öğrencilere kent ve kentleşme konularında en güncel teorik bilgileri sunmaktadır.