DR. EMRAH AKYÜZ’ÜN “ÇEVRE ETİĞİ VE SPİNOZA” KİTABI ÇIKTI

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Program başkanı olan akademisyen Dr. Emrah Akyüz’ün editörlüğünü yaptığı "Çevre Etiği ve Spinoza" kitabı yayımlandı. Disiplinler arası bir çalışma olan bu bilimsel eser, Aydınlanmanın erken dönem düşünürlerinden olan Baruch Spinoza’nın  görüşlerini çevre etiği kuramları açısından incelemektedir. “Ekoevren” kuramı ilk defa bu kitap ile çevre bilimi literatürüne kazandırılmıştır. 

Uluslararası yayınevi statüsünde olan Paradigma Akademi tarafından yayımlanan bu kitapta; Bingöl üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Dr. Ahmet Alkayış ve Bingöl Üniversitesi Felsefe Bölümü akademisyenlerinden Dr. Abdurrazak Gültekin yazarlık yapıyor